ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ἥφαιστος, Ἄρης καὶ Ἀφροδίτη, Philip
Ἥφαιστος, Ἄρης καὶ Ἀφροδίτη, Philip

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Διαφήμιση
venus.gif Ἀφροδίτη

bar

aphrodite mirror pigeon

Ὁ μῦθος λέγει πως ἡ Θεὰ ἀνεδύθη ἐκ τῶν ἀφρῶν τοῦ Ὠκεανοῦ διὰ τοῦτο καὶ ὀνομάσθη Ἀφροδίτη. Ἡ Θεὰ τῆς Μορφῆς δίδει τὰ δῶρα τῆς εὐμορφίας καὶ τοῦ κάλλους μέσῳ τῆς ἐνεργητικῆς φιλότητος (Ἐρως) πρὸς τὸ ὡραῖον, τὸ καλόν.

Σχετίζεται μὲ τὸ κάλλος καὶ τὴν καλαισθησίαν, τους ἀνυψωτάς τῶν ψυχῶν. Θεὰ τῆς ἁρμονικῆς ἑνώσεως καὶ τῆς ἐρωτικῆς πράξεως ἐφορεύει τὸν γάμον καὶ τὴν εὐγονίαν περὶ τῶν ἀπογόνων. Ἡ Ἀφροδίτη εἶναι προστάτις τῆς τέχνης καὶ τῶν καλλιτεχνῶν, ἐμπνεομένοι δὲ αὐτοί διαμοιράζουν μέσῳ τῶν ἔργων των εἰκόνας καὶ παραστάσεις εὐμορφίας καὶ κάλλους τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ ἀστὴρ τῆς Ἀφροδίτης καλεῖται Ἕσπερος κατόπιν τῆς δύσεως καὶ Ἑωσφόρος πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ Ἡλίου. Ἐμφανιζόμενος φέρει διάθεσιν ἡδύν, ἐρωτικήν. Ἱερὸ της πτηνόν ἡ περιστερά, ἀγγελιοφόρος τῶν ἐρωτευμένων, καὶ ἡ χελώνη, σύμβολον τῆς ἐν οἴκῳ εὐσταθίης.

bar

 
Εκτύπωση E-mail
uranom-icon.jpgἩ βασικὴ ἀστρονομία τῆς Ἀφροδίτης: ἡ τροχιά και οἱ φάσεις, τὸ φαινόμενο τεφρώδες φῶς, ἡ συνοδικὴ περίοδος, ἐσωτερικὴ  - ἐξωτερικὴ σύνοδος καὶ ἀναδρομή, ἡλιακαὶ διελεύσεις.
 
Εκτύπωση E-mail

astrolog-icon.jpgἩ Ἀφροδίτη εἰς τὴν ἀστρολογίαν: Στοιχεῖα, ἀντιστοιχίες βοτάνων, λίθων καὶ χρωμάτων, δυνάμεις, τριγωνοκρατορία, χρονοκρατορία κ.α. Ἑρμηνεία τῶν κυρίων ὄψεων τῆς Ἀφροδίτης (τρίγωνον, τετράγωνον, σύνοδος, ἀντίθεσις) με τοὺς ἄλλους πλανήτας.

 
Εκτύπωση E-mail

astronom-icon.jpgἈστρονομία διαστήματος καὶ φυσικὴ τῆς Ἀφροδίτης: ἡ ἐσωτερικὴ σύστασις, μαγνητικὸν πεδίον, ἐπιφάνεια καὶ κρατῆρες, θερμοκρασία καὶ ἀτμόσφαιρα, περὶ τῶν ὡκεανῶν, ὁ κυκλος ζωῆς τοῦ πλανήτου.