ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ὁ Ἄρης ἐν ἀστρολογίᾳ
Ὁ Ἄρης ἐν ἀστρολογίᾳ

ΑΡΕΩΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Διαφήμιση
mars.gif Ἄρης

hoplite shield ares

Ὁ Θεὸς τῆς Πολεμικὴς Ἀρετῆς, ὃς ἐφορεύει τὴν ἐνεργητικὴν ἀπέχθειαν πρὸς τὸ αἰσχρόν, τὸ ὁποῖον καὶ χαίρεται νὰ καταστρέφῃ. Κάθε τὶ τὸ ἄδικον, σαθρόν, ἀρρωστημένον, κακόμορφον, ἐμπίπτει τῇ δικαιοδοσίᾳ τοῦ Θεοῦ, πρὸς καταστροφὴν του. Ὁ Ἄρης ἀπελευθερώνει τὴν ὕλην ἀπὸ τὴν κακομορφίαν καὶ τὴν ἀσχήμιαν, ἐπιστρέφοντας αὐτήν εἰς τὸ ἐργαστήριον τοῦ Ἡφαίστου ὅπου καὶ ἐπανεισέρχεται εἰς δημιουργικὴν διαδικασίαν, λαμβάνοντας νέας μορφὰς σχεδιασθεῖσας ὑπὸ τῆς Ἀφροδίτης.

Διὰ τοῦτον καὶ ἀποκαλεῖται ἐρωτικὸς σύντροφος τῆς Θεᾶς τῆς Μορφῆς. Οἱ δύο τους ἀλληλοσυμπληρώνονται διότι ἡ τάσις πρὸς τὸ κάλλος καὶ τὴν εὐμορφίαν δύναται νὰ ὑπάρξῃ μόνον μακριὰ ἀπὸ κάθε τὶ αἰσχρόν. Ὁ Θεὸς Ἄρης εἶναι καθάρσιος, καὶ μέσῳ συγκρούσεων, αἱματοχυσίας καὶ πολέμων καθαρίζει τὸ ἄγος καὶ τὸ μίασμα. Σχετίζεται μὲ τὸ αἷμα καὶ τὴν καθαρτικὴν τοῦ δρᾶσιν εἰς θεραπευτικήν. Τὸ δὲ ἄστρον τοῦ Ἄρεως εἶναι εὐδιάκριτον διὰ τὸ ἐρυθρὸν του χρῶμα.

Ἱερὰ του πτηνὰ ὁ αἰγολιὸς (εἶδος γλαύκης) ποὺ ἡ ἐμφάνισίς του σημάινει πόλεμον καὶ ὁ αἰγυπιὸς (εἶδος γυπός). Ἄλλοι ἀναφέρουν καὶ τὸν δρυκολάπτην.

 
Εκτύπωση E-mail
uranom-icon.jpgἩ βασικὴ ἀστρονομία τοῦ Ἄρεως: ἡ τροχιά καὶ οἱ φάσεις, σύνοδος καὶ ἀντίθεσις, ἡ συνοδικὴ περίοδος Γῆς - Ἄρεως, ἡ φαινόμενη ἀνάδρομη κίνησις, καὶ ἡ περιήλια ἀντίθεσις.
 
Εκτύπωση E-mail

astrolog-icon.jpgὉ Ἄρης εἰς τὴν ἀστρολογίαν: Στοιχεῖα, ἀντιστοιχίες βοτάνων, λίθων καὶ χρωμάτων, δυνάμεις, τριγωνοκρατορία, χρονοκρατορία κ.α. Ἑρμηνεία τῶν κυρίων ὄψεων τοῦ Ἄρεως (τρίγωνον, τετράγωνον, σύνοδος, ἀντίθεσις) με τοὺς ἄλλους πλανήτας.

 
Εκτύπωση E-mail

astronom-icon.jpgἈστρονομία διαστήματος καὶ φυσικὴ τοῦ Ἄρεως: ἡ ἐσωτερικὴ σύστασις, μαγνητικὸν πεδίον, ἐπιφάνεια καὶ κρατῆρες, θερμοκρασία καὶ ἀτμόσφαιρα, περὶ ὕδατος, ὁ κυκλος ζωῆς τοῦ πλανήτου.