ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

05:3912:2319:08
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Σαπφώ, Canova
Σαπφώ, Canova
Μάρτιος 2017 Απρίλιος 2017 Μάιος 2017
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Διαφήμιση
Προβολή # 
# Σύνδεσμος Ἐπισκέψεις
1   Link   Urania Lab - Ἰατρικὴ Ἀστρολογία
Ἰατρικὴ Ἀστρολογία
884
2   Link   Astro-thesaurus
Ἡ ἱστοσελὶς τῆς ἀστρολόγου Δέσποινας Γιαννακοπούλου, μὲ ἀναφορὰς εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἀστρολογίαν καὶ διὰθεσιν τῆς ἐκδόσεως τῶν Ἀποτελεσματικῶν τοῦ Δωροθέου Σιδωνίου ποὺ ἐπιμελήθη ἡ ἴδια.
2012
3   Link   Astro
Σελίδα μὲ ἐνδιαφέρουσα ὓλη.
1061
4   Link   Astrology X-Files
Πολὺ καλὴ ἱστοσελίδα μὲ πληθώρα ἂρθρων σχετικῶν μὲ ἀστρολογικὰς τεχνικάς τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, ὄπως οἱ Κλῆροι, ἡ Ζῳδιακὴ Ἄφεσις, αἱ Ἡλιακαὶ Ἐπιστροφαὶ κ.α., ἀπὸ τὸν δημιουργὸν τῶν μοναδικῶν ἐξειδικευμένων προγραμμάτων Delphic Oracle καὶ Timaeus.
1009
5   Link   Catologus Codicum Astrologorum Graecorum
Συλλογή ἀρχαίων καὶ μεσαιωνικῶν ἀστρολογικῶν κειμένων, μεταφρασθέντων ἀπὸ τὸ WilbourHall τοῦ πανεπιστημίου Brown. Διατίθονται σὲ μορφή PDF ἐκ τοῦ Καταλόγου Codicum Astrologorum Graecorum.
749
6   Link   Hellenistic Astrology - by Chris Brennan
Μεταφραστικὸ ἔργο γιὰ τὴν ἀνάδειξιν καὶ διὰδοσιν τῆς ἑλληνιστικῆς ἀστρολογίας, ἀπὸ τὸν Chris Brennan. Θὰ βρεῖτε πολύτιμας πηγάς, ἄρθρα, ἱστορικά στοιχεῖα καὶ ἑλληνιστικάς τεχνικάς ἑρμηνείας ὡροσκοπίων.
817
7   Link   Lunar Planner: Sidereal Astrology
Ἀστρονομία, Πλανητικοὶ Συνοδικοὶ Κύκλοι, Σιδηρὰ Ἀστρολογία, Βιο-Ἁρμονικὴ καὶ πολλὰ ἂλλα. Ἀξίζει νὰ τὴν ἐπισκεφθεῖτε.
1214
8   Link   Gordon Fisher Page
Marriage and divorce of Astronomy and Astrology: A History of Astral Prediction from Antiquity to Newton. Θαυμάσια διατριβὴ διὰ τὴν ἱστορίαν τῆς ἀστρολογίας, ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος ἕως τῆς ἐποχῆς τοῦ Νεύτωνος.
755
9   Link   Ancient Astrology and Divination on the Web
Συλλογή ἱστοσελίδων μὲ θέμα τὴν ἀρχαίαν ἀστρολογίαν, (κυρίως Ἑλληνικήν καὶ Ῥωμαϊκήν).
895
10   Link   Planets, colours and metals
Ἀντιστοιχίαι τῶν πλανητῶν μὲ χρώματα καὶ μέταλλα, συμφώνως πρὸς τὰς ἒρευνας τοῦ P. Guinard
1278
11   Link   Asclepion - Astrological Medicine
Χρήσιμο ἀφιέρωμα διὰ τὴν ἱατρικὴν ἀστρολογίαν τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου.
738
12   Link   Planetos: The Gauquelin planetary effects
Ἀφορᾶ τὴν ἐργασίαν καὶ στατιστικὰς μελέτας τοῦ M. Gauquelin, πληροφορίες διὰ τὴν "ἐπίδρασιν τοῦ Ἂρεως", καθὼς καὶ πλήρες χρονολογικὸν τῆς διαμάχης τοῦ M. Gauquelin με τοὺς σκεπτικιστὰς καὶ τῆς ὀψίμου δικαιώσεώς του.
720
13   Link   Visionary Revenue - Johfra
Ἐξαιρετικὸς καλλιτέχνης τοῦ περασμένου αἰῶνος. Αἱ ἀπεικονίσεις τῶν Ζῳδιακῶν Ἄστρων μετὰ πλείστων μυστηριακῶν συμβολισμῶν εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον φημισμένα ἔργα του.
920
14   Link   Gallery of Alchemical Images
Ὡραιότατη συλλογὴ εἰκόνων ἀπὸ τὴν ἀναγεννησιακὴν ἀλχημιστικὴν καὶ ἐρμητικὴν παράδοσιν τῆς Εὐρώπης
923