ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Βοηδρομιῶνος ἑορταί [23/8 - 22/9] Εκτύπωση E-mail

Μὴν ἀφιερωμένος εἰς Θεόν Ἀπόλλωνα Βοηδρόμιον, μὲ κυριοτέρας ἑορτάς τὰ Βοηδρόμια, τὴν ἑορτήν τῆς Ἀρτέμιδος Ἀγροτέρας καὶ τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια

demeter-persephone, leighton

 ΓΕΝΕΣΙΑ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ, ΒΟΗΔΡΟΜΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

5 Βοη Ἑορτή τῆς πόλεως πρὸς τιμήν τῶν νεκρῶν, ἰδίως τῶν πεσόντων μαχόμενων.

 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

 

6 Βοη Ἑορτὴ πρὸς τιμήν τῆς Ἀρτέμιδος Ἀγροτέρας καὶ τῆς πρῶτης θήρας τῆς Θεᾶς κατόπιν τῆς ἀναχωρήσεώς της ἐκ Δῆλου.

 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

 

7 Βοη Ἀττικὴ ἑορτή πρὸς τιμήν τοῦ Βοηδρομίου Ἀπόλλωνος

 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

 

15 - 21 Bοη Μεγάλα Ἐλευσίνια Μυστήρια, πρὸς τιμήν τῶν Θεῶν Δήμητρος, Περσεφόνης καὶ Πλούτωνος.

 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ