ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ἈρχικὴὉ Θεὸς Πλούτων
Ὑπάρχουν 164 Εἰκόνες εἰς αὐτὴν τὴν κατηγορίαν.

Ὁ Θεὸς Πλούτων
Σελίδαι: 1 2 3 4 5 »
Πλούτων καὶ Περσεφόνη, κύλιξ
Πλούτων και Περσεφόνη
Πλούτων σκηπτοῦχος καὶ Περσεφόνη δᾳδοῦχος
Ἡ ἁρπαγὴ τῆς Περσεφόνης, ἀμφορεύς
Ἡ ἁρπαγὴ τῆς Περσεφόνης, ταφικὴ τοιχογραφία
Ἡ ἁρπαγὴ τῆς Περσεφόνης, ἀνάγλυφον
Πλούτων καὶ Περσεφόνη
Περσεφόνης ἁρπαγή, νομίσματα
Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς Περσεφόνης εἰς Ἅδην
Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς Περσεφόνης, κρατήρ
Δήμητρα, Ἑρμῆς, Περσεφόνη καὶ Πλούτων
 Ἅδης συστραμμένῳ προσώπῳ, Δίας καὶ Ποσειδῶν
 Πλούτων καὶ Περσεφόνη, ἀνάγλυφον
Περσεφόνη Ἁιδωναῖα, ἄγαλμα
Περσεφόνης κεφαλὴ, ἀρχαϊκόν
Προσφοραὶ εἰς Πλούτωνα καὶ Περσεφόνην
Πλούτων καὶ Περσεφόνη εἰς Ἅδην
Πλούτων καὶ Περσεφόνη εἰς Ἅδην
Ἅδου Κριταί
Νέμεσις καὶ Διόσκουροι, κρατήρ
Ἅδης καὶ Περσεφόνη, τοιχογραφία
Περσεφόνης ἁρπαγὴ ὑπὸ Πλούτωνος
Πλούτων καὶ Κέρβερος
Πλούτωνος προτομή, σχέδιον
Ἡ ἁρπαγὴ τῆς Περσεφόνης, Bernini
Ἡ ἁρπαγὴ τῆς Περσεφόνης, Girardon
Ἡ ἁρπαγὴ τῆς Περσεφόνης, Baurscheit
Ἅδης, Cornelius
Δήμητρα δρεπανηφόρος
Πλούτων σκηπτοῦχος
Περσεφόνη, Rosetti
Χάρων, Subleyra
Δήμητρος  Ἄγαλμα, Rubens
Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς Περσεφόνης, τοῦ Leighton
Διόνυσος θυρσοφόρος
Πλούτων Περσεφόνη καὶ Ἑρμῆς
Δήμητρα, Τριπτόλεμος καὶ Περσεφόνη
Δήμητρα καὶ Κόρη Δαδοῦχαι
Διόνυσος καὶ Περσεφόνη, εἰς τὰ Ἐλευσίνια
Ἡ Θεὰ Δήμητρα, ἀνάγλυφον
DatsoGallery By Datso.fr