ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ἈρχικὴἈστρολόγοιἈπεικόνισις τοῦ Ἱππάρχου Ῥοδίου

Αὐτόματη Προβολή: Ἀρχή

Ἀπεικόνισις τοῦ Ἱππάρχου Ῥοδίου dgtip
Περιγραφή: Καλλιτεχνικὴ
ἀπεικόνισις
τοῦ Ἱππάρχου
Ῥοδίου, ὅστις
ἀνακάλυψε τὴν
μετάπτωσιν τῶν
ἰσημεριῶν.
DatsoGallery By Datso.fr