ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ῥέα καὶ Κρόνος, ἀνάγλυφον
Ῥέα καὶ Κρόνος, ἀνάγλυφον

ΚΡΟΝΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Διαφήμιση
saturn.gif Κρόνος

cronus-sickle.jpgὉ βασιλεὺς τῆς Χρυσῆς Ἐποχῆς καὶ τῶν Ἠλυσίων Πεδίων ἔχει τάς ἐννοίας τοῦ Αἰῶνος, τοῦ ἀεὶ ῥέοντος χρόνου, καὶ τῆς Ἀνάγκης. Ἐφορεύει τὴν ὠρίμανσιν, τὸν θερισμὸν καὶ τὴν συγκομιδὴν τῶν πράξεων καὶ τῶν καρπῶν των, τὸ λεγόμενον πλήρωμα τοῦ χρόνου. Φέρει εἰς τὸ φῶς τὴν Ἀλήθειαν καὶ οὕτως μοιράζονται αἱ ἀνταμοιβαὶ ἢ αἱ τιμωρίαι. Εἶναι ἀπελευθερωτὴς τῶν ἀγαθῶν ψυχῶν καὶ ἀμείλικτος δεσμώτης τῶν κακούργων.

Δίδει τὴν σοφία τῆς ὡρίμου ἡλικίας, τὸ ἀξιοσέβαστον καὶ τὸ ἰσχυρὸν τοῦ πρεσβυτέρου στοιχείου ἐντὸς τῆς κοινωνίας (ὡς οἱ θεσμοὶ τῆς Συγκλήτου, τῶν Δημογερόντων, τῆς Γερουσίας) καὶ ἀναδεικνύει τὸ ἀδαμάντινον στοιχεῖον τοῦ χαρακτῆρος ποὺ ἔχει δοκιμασθεῖ καὶ ἔχει ἀνθέξει ἐν τῷ χρόνῳ, τὴν αἰώνιον καὶ καθαρὴν ἀλήθειαν ποὺ διαφαίνεται μετὰ ἀπὸ καιρόν. Φέρει τὴν πραγμάτωσιν ὅλων τῶν πράξεων καὶ ὁλοκληρώνει τὰ ἀποτελέσματά των. Εἶναι ἀμείλικτος κριτὴς διὰ τὸ ἀργὸν τῆς κρίσεώς του βάσει τοῦ συνολικοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος. Σύμβολόν του ἡ Ἄρπη (δρέπανος) ἐξ ἀδάμαντος λίθου. Τοῦ ἀφιερώνονται σπόροι καὶ καρποὶ σιτηρῶν, ἰδίως κρίθου.

 
Εκτύπωση E-mail

astrolog-icon.jpgὉ Κρόνος εἰς τὴν ἀστρολογίαν: Στοιχεῖα, ἀντιστοιχίες βοτάνων, λίθων καὶ χρωμάτων, δυνάμεις, τριγωνοκρατορία, χρονοκρατορία κ.α. Ἑρμηνεία τῶν κυρίων ὄψεων τοῦ Κρόνου (τρίγωνον, τετράγωνον, σύνοδος, ἀντίθεσις) με τοὺς ἄλλους πλανήτας.