ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ἑρμῆς μαχόμενος κατὰ τοῦ Ἄργου
Ἑρμῆς μαχόμενος κατὰ τοῦ Ἄργου

ΕΡΜΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Διαφήμιση
mercury.gif Ἑρμῆς

bar

hermes caduceus

Ὁ ἀεικίνητος Θεός, ὃς κυκλοφορεῖ ἀδιαλείπτως μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς, Θεῶν ἄγγελος καὶ θνητῶν ἀρωγός. 'Ἂρχει τῆς ἀενᾶου κυκλοφορίας τῶν Ἰδεῶν καὶ κατ' ἐπέκτασιν τῶν ἐπικοινωνιῶν καὶ τῶν συναλλαγῶν, δηλαδή τὴν κυκλοφορίαν ἀνθρώπων, προϊόντων, ἀμοιβῶν, εἰδήσεων, λόγων καὶ ἰδεῶν ἐπὶ τοῦ ἁπτοῦ φυσικοῦ πεδίου.

Ὁ Θεὸς ἐφορεύει τὰ περὶ κινήσεως, τὰ ταξίδια, τοὺς ὁδοιπόρους, τοὺς ἒμπορους ποὺ κινοῦν καὶ κινοῦνται. Ἀκόμη τοὺς λόγιους, ὅσους δραστηριοποιοῦνται εἰς τὸν τομέαν τοῦ λόγου καὶ τῆς κινήσεως τῶν ἰδεῶν καὶ γενικοτέρως τὰς πολιτισμικὰς συναλλαγάς, ὄπως ἡ ἐπικοινωνία καὶ ἀνταλλαγή πολιτισμικῶν στοιχείων μέσῳ τοῦ ἐμπορίου, τῆς τέχνης, τῶν ταξιδιωτῶν καὶ τῶν λογίων.

Ἡ ἀστείρευτος ἐφευρετικότης του ἐκτείνεται εἰς τὴν τέχνην τῆς πειθοῦς, κατευνάζοντας δυσέριδας καὶ συμφιλιώνοντας τὰ ὑγιῆ στοιχεῖα ἐντός μιᾶς κοινωνίας. Ἐπιβλέπει δὲ τοὺς κλέπτας, εἰς τὰ πλαίσια τῆς Ἀρχῆς του, τῆς κυκλοφορίας ἀγαθῶν, διότι ὁ Θεὸς ἀποστρέφεται τὴν συσώρρευσιν καὶ διὰ τῆς ἑρμαΐκῶς ἐννοουμένης κλοπῆς, φροντίζει διὰ τὴν ἀποδέσμευσιν κάθε πράγματος συσωρρευθέντος ποὺ ἔχει ἐγκλωβισθεῖ, ῥίπτοντας τοῦτο καὶ πάλιν εἰς κυκλοφορίαν. Φέρει πλοῦτον καὶ αὔξησιν, ἰδίως ταῖς ἀγέλαις τῶν ποιμένων. Ἱερὸν τοῦ ζῷον εἶναι ὁ κριὸς καὶ ἐπίσης ὁ κόραξ, ὠς διακομιστὴς σημείων καὶ χρησμῶν.

bar

 
Εκτύπωση E-mail

mythol-icon.jpgὉ Θεός Ἑρμῆς εἰς τὴν μυθολογίαν: Μαῖα καὶ Κωρύκειον Ἄντρον, Ἑρμοῦ γέννησις, ἡ δημιουργία τῆς Λύρας, οἱ βόες τοῦ Ἀπόλλωνος, Πᾶν καὶ Σάτυροι, Κηρύκειον καὶ Λόγος, Χθόνιος Ἑρμῆς καὶ τὰ ἰδιαίτερα μυθολογικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀποδίδονται εἰς Ἑρμῆν.

 
Εκτύπωση E-mail
uranom-icon.jpgἩ βασικὴ ἀστρονομία τοῦ Ἑρμοῦ: ἡ τροχιά και οἱ φάσεις, ἡ συνοδικὴ περίοδος, ἡ ἐσωτερικὴ  καὶ ἡ ἐξωτερικὴ σύνοδος  ἡ ἀνάδρομη κίνησις, αἱ ἡλιακαὶ διελεύσεις καὶ ἡ πρόοδος περιηλίου τοῦ Ἑρμοῦ.
 
Εκτύπωση E-mail

astronom-icon.jpgἈστρονομία διαστήματος καὶ φυσικὴ τοῦ Ἑρμοῦ: ἡ ἐσωτερικὴ σύστασις, μαγνητικὸν πεδίον, ἐπιφάνεια καὶ κρατῆρες, θερμοκρασία καὶ ἀτμόσφαιρα, ὁ κυκλος ζωῆς τοῦ πλανήτου.

 
Εκτύπωση E-mail

astrolog-icon.jpgὉ Ἑρμῆς εἰς τὴν ἀστρολογίαν: Στοιχεῖα, ἀντιστοιχίες βοτάνων, λίθων καὶ χρωμάτων, δυνάμεις, τριγωνοκρατορία, χρονοκρατορία κ.α. Ἑρμηνεία τῶν κυρίων ὄψεων τοῦ Ἑρμοῦ (τρίγωνον, τετράγωνον, σύνοδος, ἀντίθεσις) με τοὺς ἄλλους πλανήτας.