ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Γραμματόσημον μὲ ἀπεικόνισιν τοῦ Οὐρανοῦ
Γραμματόσημον μὲ ἀπεικόνισιν τοῦ Οὐρανοῦ

ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Εκτύπωση E-mail
uranus.gif Οὐρανός
Χρῶμα: ἰώδες, ἰριδισμοί χρωμάτων
Μέταλλον: οὐράνιον
Ἀνατομία: ἐγκεφαλικὰ κέντρα
Λίθοι: διαυγὴς χαλαζίας, ἰριδίζων χαλαζίας (κοιν. "μάτι τίγρης"), φθορίτης, χαλαζίας μὲ ψήγματα κοβαλτίου (τεχνητός)
Τροφαί: σπόροι, μούρα διάφορα, γλυκόριζα
Βοτάναι: τέιον, ὀρχιδέα
Κληίδαι Λέξεις: Ἰδέαι, δημιουργικὴ σύλληψις, νοῦ ὀφθαλμοί, δαίμονος γένεσις, ἀστήρ, χορός, θεῖον, ἔμπνευσις, πολυδιάστατον, ἠλεκτρομαγνητικὸ πεδίον, τέχνη, ἐφεύρεσις, κατασκευή, ἐπίλυσις προβλημάτων, ἀστείρευτος πηγή, προσφορά, ἐξέλιξις, πρωταρχικὸς ὄφις.
 

ΟΥΡΑΝΟΥ ΟΨΕΙΣ (προσεχῶς)

Ἥλιος

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Σελήνη

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Ἑρμῆς

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Ἀφροδίτη

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Ἄρης

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Δίας

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Κρόνος

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ