ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2016 Ιανουάριος 2017 Φεβρουάριος 2017
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Διόνυσος καὶ Περσεφόνη, εἰς τὰ Ἐλευσίνια
Διόνυσος καὶ Περσεφόνη, εἰς τὰ Ἐλευσίνια

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Εκτύπωση E-mail

pluto.gifΠλούτων


Λίθοι:ἀμέθυστος, ὀφίτης, νεφρίτης, μέλας ἀχάτης, ὀψιδιανὸς
Χρῶμα: μέλαν
Μέταλλον: βισμούθιον, πλουτώνιον
Ἀνατομία: γενετικὸ ὑλικὸν, ΔΝΟ
Τροφαί: γεώμηλα, σταφύλη, οἶνος
Βοτάναι: κισσὸς ἀμπέλου, κάνναβις
Κληίδαι Λέξεις: Ἰσχυρός, Εὐδύνατος, Δίκαιον, Ἅδης, Θάνατος, Ἀναγέννησις, Βάκχος, Ἔκστασις, Μυστηριακὴ ἐμπειρία, Ἄρρητον, Αΐδωτον, Ἀφανεὶς Διεργασίαι, Πράττειν, Χορός, Θέατρον, Θίασος, Κάθαρσις, Λύσις, Λυαῖος, Πάνθηρ, Ἐλευθερεὺς

 

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΟΨΕΙΣ (προσεχῶς)

Ἥλιος

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Σελήνη

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Ἑρμῆς

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Ἀφροδίτη

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Ἄρης

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Δίας

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ

 

Κρόνος

ΤΡΙΓΩΝΟΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

 

ΣΥΝΟΔΟΣ

 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ