ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ποσειδῶνος ἄγαλμα, ἐκ τῆς Μήλου
Ποσειδῶνος ἄγαλμα, ἐκ τῆς Μήλου

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Διαφήμιση
neptune.gif Ποσειδῶν

bar

poseidon neptuneὉ Θεὸς Ποσειδῶν, ἄρχων τοῦ Ὕδατος καὶ τοῦ Ὠκεανοῦ ποὺ ζώνει τὴν γῆ, ἐφορεύει κάθε εἴδους ῥοάς, ῥεύματα (ὑπόγεια καὶ μή), τάς πλεύσεις καὶ τάς πορείας τῶν ὄντων τοῦ Κόσμου.
 
Ὁ Θεὸς τῆς Εὐμενείας εἶναι ὁ μέγας διδάσκαλος τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν ἐξέλιξίν των καὶ τοὺς ὁδηγεῖ ἀπὸ τὰ θολὰ σὲ καθάρια ὕδατα μέσῳ ἑλικοειδῶν διαδρομῶν καὶ ἀτραπῶν. Σύμβολόν του ἡ Τρίαινα καὶ ἱερὸν του ζῷον ὁ ἵππος. Πρὸς θυσίαν τοῦ ἀφιερώνονται ταῦροι.

Εἰς τὴν Ἀστρολογίαν, ὁ ἀστὴρ τοῦ Ποσειδῶνος δεν ἔχει προσωπικὴν ἐπίδρασιν ἐν τῷ ὡροσκοπίῳ, ἀλλὰ ἀφορᾷ εἴδη ἀνθρώπων ἐντὸς τοῦ ἔθνους, ὁμάδας καὶ γεγονότα μεγάλης κλίμακος.

bar

 
Εκτύπωση E-mail

astrolog-icon.jpgὉ Ποσειδῶν εἰς τὴν ἀστρολογίαν: Στοιχεῖα, ἀντιστοιχίες βοτάνων, λίθων καὶ χρωμάτων, δυνάμεις, τριγωνοκρατορία, χρονοκρατορία κ.α. Ἑρμηνεία τῶν κυρίων ὄψεων τοῦ Ποσειδῶνος (τρίγωνον, τετράγωνον, σύνοδος, ἀντίθεσις) με τοὺς ἄλλους πλανήτας.