ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Ἄτλας καὶ οὐράνια σφαῖρα
Ἄτλας καὶ οὐράνια σφαῖρα
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Διαφήμιση
Προγράμματα ἀστρολογίας / ἀστρονομίας
Εκτύπωση E-mail

Ἀκολουθοῦν προτάσεις προγραμμάτων ποὺ εὑρήκαμε χρήσιμα καὶ μᾶς ἄρεσαν (δὲν σχετιζόμασθε μὲ τοὺς δημιουργοὺς ἢ διανομεῖς τῶν προγραμμάτων οὔτε εὐθυνόμασθε διὰ τὸ περιεχόμενον τῶν ἰστοσελίδων των). Κάποια ἐξ αὐτῶν διατίθονται δωρεάν καὶ ἐπίσης δωρεάν προσβάσιμες εἶναι καὶ οἱ πρὸς τὸ τὲλος τῆς σελίδος παρατιθέμενες βάσεις δεδομένων (ἀστρονομικὲς - ἀστρολογικὲς) - πολύτιμα βοηθήματα γιὰ τὸν ἀστρολόγο.

 

delphic-oracle.jpg

Delphic Oracle
v. 5.1.1.0
Win
XP / Vista / 7

Τὸ μόνον ἐξειδικευμένον πρόγραμμα διὰ ἑλληνικὴν ἀστρολογίαν.  Ὑποστηρίζεται πληθώρα τεχνικῶν τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου, ὃπως ἡ ζῳδιακὴ ἄφεσις (χρονοκρατορίαι), τὸ ἑρμαϊκὸν σύστημα τῆς Δωδεκατόπου, οἱ Κλῆροι κ.ἄ. Προσφέρει δυναμικὴν ἀξιολόγησιν πλανητῶν διὰ χρήσεως Ἀξιῶν (ὂρια, τριγωνοκρατορία, οἰκοδεσποτεία, δεκανοί , γωνίαι κ.α.) καὶ ἑρμηνειῶν ἐκ τῶν ἑλληνιστικῶν κειμένων. Εἶναι τὸ κάλλιστον σήμερον πρόγραμμα διὰ τὸν ἀστρολόγον ποὺ ἐξοικειώνεται μὲ τὴν Ἑλληνικὴν Ἀστρολογίαν. Διατίθεται δοκιμαστικὴ ἔκδοσις (demo) 30 ἡμερῶν.

visit-arrow.jpg Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Delphic Oracle

 

SF7-Sun-Auguries.gifSolar Fire
v. 7.0.10
Win XP / Vista / 7

Ἐκ τῶν καλλιτέρων προγραμμάτων διὰ τὸν ἐπαγγελματίαν ἀστρολόγον. Πλήρως παραμετροποιήσιμο, δέχεται ῥυθμίσεις ἀκριβείας ἀκόμη καὶ εἰς τὰς λεπτομέρειας, ὑποστηρίζει κλασσικὴν ἀστρολογίαν (ἀξίαι, δεκανοί, πρόσωπα κατὰ τὸ πτολεμαϊκὸν ἤ αἰγυπτιακὸν σύστημα), διαθέτει ἄτλαντα συντεταγμένων καὶ αὐτόματη ἑρμηνεία ὡροσκοπίου μὲ εὐχέρεια εἰσαγωγῆς ἰδίων ἀστρολογικῶν ἑρμηνειῶν. Ὑπολογίζει κάθε εἴδους ὡροσκόπια μὲ ὅποιον τρόπον τοῦ ὁρισθεῖ. Παρέχει ἐργαλεῖα διὰ ἐξειδικευμένας τεχνικάς ὄπως ἐκλεκτικὴ (electional) καὶ γεωδαιτικὴ ἀστρολογία, διορθωτικὴ διὰ ἄγνωστην ὥραν γεννήσεως (rectification) κ.ἄ. Σχεδιάζει χάρτας ἐν κινήσει καὶ αὐτοματοποιεῖ ἐργασίας. Προσφέρει τόσο μεγάλην δυνατότητα ῥυθμίσεων ποὺ θέλει κάποιο διάστημα ἵνα ἐξοικειωθῇ μαζὶ του ὁ ἀστρολόγος καὶ νὰ τὸ φέρῃ εἰς τὰ μέτρα του. Δὲν διατίθεται δοκιμαστικὴ ἔκδοσις ἢ demo.

visit-arrow.jpg Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Solar Fire

 

keplerheadsm.jpgKepler
v. 7.0
Win 98/2000/Me/XP/Vista

 Ἀλλο ἕνα ἐπαγγελματικὸ πρόγραμμα, κυρίως διὰ τὸν ἀστρολόγον ποὺ ἔχει τὴν ἀνάγκην παραγωγῆς αὐτομάτων ἑρμηνειῶν πολλῶν τύπων ὡροσκοπίων (γενέθλια, ἐπιστροφῶν, συναστρίας, διελεύεσων, καρμικὰ, βεδικὰ, μεσαιωνικὰ, κινέζικα κ.τ.λ.). Συμπεριλαμβάνεται καὶ μία 'ἐγκυκλοπαίδεια ἀστρολογικῶν ὅρων καὶ ἑρμηνειῶν' ἀλλὰ προσανατολισμόν οὐδέν ἔχει πρὸς τὴν ἑλληνιστικὴν καὶ ἑλληνικὴν ἀστρολογίαν. Δὲν διατίθεται δοκιμαστικὴ ἔκδοσις ἢ demo.

visit-arrow.jpg Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Kepler

 

cartesduciel.jpgΧάρτες τοῦ Οὐρανοῦ
v. 2.76
Win 98/2000/Me/XP/Vista

Τὸ πιὸ καλὸ μὴ ἐμπορικὸ πρόγραμμα ἀστρονομίας εἰς ἑλληνικὴν ἔκδοσιν! Διαθέτει πληθώρα ῥυθμίσεων καὶ ἐπιλογῶν ἀλλὰ τὸ πιὸ δυνατὸ του χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι ἐκτυπώνει καλοὺς ἀστρικοὺς χάρτας. Ἐπιπλέον διατίθονται πρὸς καταβίβασιν πολλοὶ κατάλογοι ἀντικειμένων μὲ ἐκατομμύρια ἀστέρων, ἐκατοντάδας χιλιάδας γαλαξιῶν, δεκάδας χιλιάδας νεφελωμάτων κ.ἄ. Διανέμεται δωρεάν.

visit-arrow.jpg Ἡ ἱστοσελίς τῶν Χαρτῶν τοῦ Οὐρανοῦ

 

plsvis.jpgPlanetary, Stellar and Lunar Visibility
v. 2.76
Win 98/2000/Me/XP/Vista/7

Παρουσιάζει ἕνα τρίχρωμο διάγραμμα ποὺ δείχνει πότε εἶς πλανήτης, ἀστήρ, ἡ σελήνη καὶ ὁ ἣλιος εἶναι ὁρατοί, ἀπὸ ὁποιαδήποτε τοποθεσίαν τῆς γῆς, ὁποιοδήποτε ἔτος (χρονικῆς ἐμβελείας 9000 ἐτῶν). Ὑπολογίζει ἀνατολήν καὶ δύσιν ἡλίου, φάσιν σελήνης καθὼς καὶ τὰ ἡλιακά φαινόμενα (ἀκρονύκτιος ἀνατολή καὶ  δύσις, ἡλιακή ἀνατολή καὶ δύσις, ἐπιτολή) τῶν πλανητῶν καὶ ἀστέρων ὁ  ὑπολογισμός τῶν ὁποίων εἶναι σημαντικὸς εἰς τὴν ἑλληνικήν ἀστρολογίαν. Διανέμεται δωρεάν.

visit-arrow.jpg Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Planetary, Stellar and Lunar Visibility

 

stellarium.pngStellarium
v. 0.14
Win 98/2000/Me/XP/Vista/7 - Mac OS X - Linux

Ἕνα ἀνοιχτοῦ κώδικος πλανητάριον πρὸς ἐμφάνισιν τρισδιάστατης εἰκόνος τοῦ οὐρανοῦ ὑψηλῆς ποιότητος, ὅπως θὰ φαινόταν διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ ἢ τηλεσκοπίου ἀπὸ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς γῆς. Ἑμφανίζει ἀστερισμούς, νεφελώματα, γαλαξίας κ.α. Χρησιμοποιεῖται εἰς προβολεῖς πλανηταρίων. Διανέμεται δωρεάν.

visit-arrow.jpg Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Stellarium

 

 

version_6_3.jpgStarry Night
v. 6.3
Win 98/2000/Me/XP/Vista/7

Προσομοιώνει ἐπιτυχῶς εἰκόνας τοῦ οὐρανοῦ, τῶν πλανητῶν, τῶν ἀστέρων, τῶν κομητῶν, τῶν νεφελωμάτων καὶ τῶν γαλαξιῶν. Κάνει προσομοιώσεις ἐκλείψεων, ἀπεικονίζει τὸν οὐρανὸν ἐν κινήσει καὶ ἔχει πληθώρα ῥυθμίσεων.  Δὲν διατίθεται δοκιμαστικὴ ἔκδοσις ἢ demo. *Μία παλαιὰ δοκιμαστικὴ του ἔκδοσις, Starry Night Backyard ESD 3.1.2, εὑρίσκεται ἐδῶ*

visit-arrow.jpg Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Starry Night

 

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Astrodienst Atlas

Ἡ μεγαλύτερη βάσις δεδομένων διὰ γεωγραφικὰ μήκη καὶ πλάτη πόλεων, κωμοπόλεων καὶ χωρίων τοῦ πλανήτου. Χρησιμοποιεῖται πρὸς εὒρεσιν τῶν γεωγραφικῶν συντεταγμένων ὁρισμένου τόπου πρὸς ὑπολογισμόν τοῦ ὡροσκοπίου. Ἐπίσης ἡ ἱστοσελίδα διαθέτει ὑπολογισμόν ὡροσκοπίου ἀπὸ τὸ διαδίκτυον. Προσοχή: Ἐφόσον ἀναζητήσετε τόπον, θὰ σᾶς ἐμφανίσει τὰ ἀποτελέσματα καὶ ἐπιλέγοντας αὐτόν ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει μεταβαίνετε εἰς σελίδαν ὑπολογισμοῦ ὡροσκοπίου. Ἐκεῖ εἰσάγετε τὰ στοιχεῖα ποὺ θέλετε καὶ εἰς τὴν ἐπόμενην σελίδαν θὰ δεῖτε διαφόρους τύπους ὡροσκοπίων πρὸς ἐπιλογήν. Ἐσεῖς δὲν ἐπιλέγετε ἀκόμη κανέναν ἀλλά κάνετε κλὶκ εἰς τὴν ἐπιλογήν Extended Chart Selection. Εἰς τὴν φόρμα ποὺ θὰ ἐμφανισθεῖ τότε, ἐπιλέγετε σύστημα Τόπου [προτείνουμε τὸ Πορφύρειον ἢ τὸ Ὁλοκλήρων Ζῳδίων House system: Porphyry or Whole Signs] καὶ ὡς Ζῴδιακόν τὸν σιδηροῦν [Zodiac: Fagan/Bradley geocentric sidereal]. Ἒτσι θὰ ὑπολογισθεῖ ὀρθῶς τὸ ὡροσκόπιον ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.

Astro-Databank Wiki Project (by Astrodienst)

Μεγάλη βάσις ἀστρολογικῶν δεδομένων μὲ στοιχεῖα γεννήσεων 20000 διασήμων προσώπων, προερχόμενη ἀπὸ τὴν συλλογὴ Rodden, ποὺ δύναται νὰ χρησιμεύσῃ πρὸς ἔρευνα, ἀστρολογικὰς ἐκδόσεις κ.ἄ. καὶ προσφέρεται ἀπὸ τὴν Astrodienst. Ἡ βάσις εἶναι ἀνοιχτή πρὸς συνεισφοράν τύπου wiki καὶ ὑπὸ συνεχήν ἐπέκτασιν ἐνῶ παρέχεται δωρεάν.

Nasa Data Services

Φόρμες ὑπολογισμοῦ διαφόρων οὐρανομετρικῶν δεδομένων ὅπως ἀνατολαὶ καὶ δύσεις Ἣλίου, Σελήνης καὶ πλανητῶν, ἐκλείψεις, ἡλιοστάσια καὶ ἰσημερίαι, φάσεις σελήνης κ.ἄ.
 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ
 

delphicoracle.gifTimaeus
v. 7.0.0.8 Win XP / Vista / 7

Μία ἐφαρμογή χρήσιμη κι εὐχάριστη, ἀπὸ τὸν κατασκευαστὴν τοῦ Delphic Oracle, προσπελάσιμη ἀπὸ τὴν γραμμήν ἐργασιῶν (taskbar) τῶν windows. Ἐμφανίζει τὴν τρέχουσα πλανητικὴν ὥραν καὶ θέσεις πλανητῶν καθὼς καὶ τὸ ἀνατέλλον καὶ μεσουρανὸν ζῴδιον. Δυνατότης ῥυθμίσεως βάσει προσωπικοῦ ωροσκοπίου, ὅπου τὸ πρόγραμμα σημαίνῃ τὰς τρέχουσας ἀστρολογικάς συνθήκας (π.χ. ὄψις διελαύνοντος πλανήτου πρὸς γενέθλιον), ἀποτελώντας ἕνα  προσωπικόν καθημερινόν ὡροσκόπιον. Διατίθεται δοκιμαστικὴ ἔκδοσις (shareware) 30 ἡμερῶν.

lexarithm.gifΛεξάριθμοι
v. 2.0 Win 98/2000/Me/XP/Vista/7

Εἰσάγετε λέξιν ἢ πρότασιν καὶ τὸ πρόγραμμα ὑπολογίζει τὸν λεξάριθμόν  της. Χρησιμοποιεῖ τὸ ἀριθμητικὸν σύστημα τῆς ἀλεξανδρινῆς περίοδου (Α=1, Ι=10...) ἢ ἐναλλακτικῶς ἀντιστοιχίζοντας τὰ 24 γράμματα τοῦ συγχρόνου ἀλφαβήτου μὲ τοὺς 24 πρῶτους ἀριθμούς.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Ἀπολλωνία, 13 Ἰούνιος 2010 19:36