ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Ἀπόλλων ἐπὶ γρυπί
Ἀπόλλων ἐπὶ γρυπί
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Διαφήμιση
Ὁ Ζωδιακὸς Εκτύπωση
Ἀφροδίτία, 11 Ἰανουάριος 2013 00:00

zodiac Ὁ Ζῳδιακὸς καὶ πῶς προέκυψε ἡ χρήσις του. Ἡ ἐννοια τοῦ Δωδεκαθέου ὡς ἡ φιλοσοφικο-θεολογικὴ ἀρχὴ πίσω ἀπὸ τὴν δημιουργίαν τῶν ζῳδιακῶν ἀστερισμῶν. Τὰ Ἔνδεκα μέρη τοῦ Οὐρανοῦ, κατὰ Πλάτωνα. Τὸ μετρικὸν σύστημα τῶν Δωδεκατημορίων διὰ τοὺς ζῳδιακοὺς ἀστερισμοὺς καὶ τὰ προβλήματα ποὺ ἐπέλυσε. Ὑπολογίζοντας τὸ Ὡροσκόπιον μὲ πραγματικὰς ἀστρονομικὰς θέσεις. Ἀνακαλύψετε τὸ ἀληθινὸν σας ζῴδιον: Οἱ ἡμερομηνίες τῆς διελεύσεως τοῦ Ἡλίου σήμερα, ἀπὸ τοὺς ζῳδιακοὺς ἀστερισμούς.

 
Οἱ κύκλοι τῆς Οὐρανίας Σφαίρας Εκτύπωση
Ἀπολλωνία, 30 Δεκέμβριος 2012 00:00

ecliptic-celestial-sphere_small.jpgἘπὶ τῆς Οὐρανίας Σφαίρας διαγράφονται τριῶν εἰδῶν κύκλοι: οἱ πέντε παράλληλοι, οἱ δὺο λοξοὶ καὶ οἱ διερχόμενοι ἀπὸ τοὺς πόλους, καλούμενοι μεσημβρινοί, που εἶναι δυνάμει ἀπειράριθμοι.

 
Πῶς νὰ ὑπολογίσετε τὸν ὡροσκόπον σας Εκτύπωση
Ἑρμεία, 12 Δεκέμβριος 2012 00:00

Ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι διὰ νὰ μάθετε τὸν ὡροσκόπον σας. Θὰ τοὺς ἀναφέρουμε καὶ ἐπιλέγετε ὅποιον σᾶς ἐξυπηρετεῖ. Πρῶτα ὅμως σᾶς χρειάζεται ἡ...

 
Ἡ μετάπτωσις τῶν ἰσημεριῶν Εκτύπωση
Ἀπὸ: Πέρσεια Ἑκάτη   
Ἑρμεία, 02 Ἰανουάριος 2013 00:00

hipparchus_sm.jpgΤὶ εἶναι ἡ μετάπτωσις τῶν ἰσημεριῶν καὶ πῶς ὀδηγήθη ὁ Ἵππαρχος εἰς τὴν ἀνακάλυψιν τοῦ φαινομένου. Ἡ ἐπίδρασις διὰ τὸν Πολικὸν ἀστέρα. Τὸ Ἐαρινὸν Σημεῖον καὶ ὁ ὁρισμὸς τῶν Ζῳδιακῶν Ἐποχῶν. Ὑπολογισμὸς τῆς χρονικῆς διαρκείας τῶν ἐποχῶν τοῦ Ὑδροχόου, τῶν Ἰχθύων, τοῦ Κριοῦ καὶ τοῦ Ταύρου.

 
Οὐρανομετρία και συστήματα συντεταγμένων Εκτύπωση
Ἀφροδίτία, 14 Δεκέμβριος 2012 00:00
Πῶς προσδιορίζεται ἡ θέσις ἑνὸς σώματος ἐπὶ τῆς οὐρανίας σφαίρας. Οὐρανομετρία καὶ συστήματα συντεταγμένων: Ἰσημερινόν, Τοπικὸν καὶ Ἐκλειπτικὸν Σύστημα Συντεταγμένων.