ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ἡ προτομὴ Ἥρα Ludovisi
Ἡ προτομὴ Ἥρα Ludovisi

ΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ
Μεγάλη συλλογή εἰκόνων ἀπὸ ἀγγεῖα, ἀγάλματα, ζωγραφικοὺς πίνακας, χαρακτικὰ κ.α.
Διαφήμιση
jupiter.gif Δίας

zeus eagle archaicὉ μέγας νόος τοῦ Ὀλύμπου, ὃς βασιλεύει τοῖς ἀθανάτοις. Ἐκ τοῦ μεγάλου Βασιλέως Διὸς ἀπορρέει ἡ Βασιλικὴ Ἀρχὴ καὶ ἡ δίκαια διακυβέρνησις. Θεσμοθετεῖ καὶ Νομοθετεῖ, μοιράζοντας προνόμια, διακρίνοντας τὰς θεϊκὰς Ἀρχὰς κατὰ εἶδος καὶ ζευγνύοντας αὐτάς κατὰ Θεμιτὸν Λόγον. Ἐφορεύει τοὺς βασιλεῖς ποὺ διοικοῦν λαοὺς καὶ ὀργανώνουν τὰς κοινωνίας τῶν ἀνθρώπων συμφώνως πρὸς τοὺς θεσμοὺς τῆς Πολιτείας, ποὺ διδάσκει ὁ θεός.

Ὁ θεὸς Πατὴρ διὰ τοῦ Σπερματικοῦ Λόγου του, γονιμοποιεῖ τὴν Κοσμικὴν Μήτραν, φέροντας ἐν ζωῇ, ὅλα ὅσα συμβαίνουν, συνέβησαν καὶ θὰ συμβοὺν, καλεῖται δὲ διὰ τοῦτον Μοιραγέτης. Διδάσκει τὴν πολιτικὴν ἀρετήν, ποὺ κάνει χρήσιν τόσο τῆς διπλωματίας καὶ τῆς πειθοῦς ὄσο καὶ τοῦ πολέμου. Ἄλλωστε ὁ Ζεὺς, κατ' ἐξοχὴν πολεμικὸς Θεός, δικαίως κερδίζει τὴν Βασιλείαν τῶν Θεῶν διὰ τῆς πολεμικῆς του δράσεως καὶ διὰ τῆς ἀπαραμίλλου ἰσχῦος του. Ὁ Ἡσίοδος μὲ θαυμασμόν γράφει πόσο ἄριστος εἶναι ὁ Ζεὺς μεταξὺ τῶν Θεῶν, ἀρχὴ ποὺ διέπει τοὺς ἀληθεῖς βασιλεῖς ποὺ διοικοῦν ἐπειδὴ εἶναι τόσο ἄριστοι μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Ζεὺς εἶναι ὁ Μέγας Ἀρχιτέκτων τῶν δομῶν τοῦ πολιτειακοῦ κράτους. Θεωρεῖται προστάτης τῶν ὅρκων, τῶν ἱκετῶν καὶ τῶν ξένων, καὶ θεσμοθέτης τοῦ Γάμου, μετὰ τῆς Θεᾶς Ἥρας, ὠς θεμέλιον τῆς ὀκογενείας καὶ τῆς κοινωνίας. Φέρει ὄμβρους καὶ καθιστᾲ τὴν γῆ γόνιμην διὰ νὰ δώσῃ καλοὺς καρπούς. Δίδει τὴν νίκην ἀξιοκρατικῶς καὶ τὸ χάρισμα τοῦ Λόγου τοῖς εὐγενέσι. Ἱερὸν του πτηνόν ὁ ἀετός, διὰ τὸ βασιλικὸν καὶ μεγαλοπρεπὲς αὐτοῦ, καὶ τοῦ ἀφιερώνεται ὁ ταῦρος, ζῷον εὔρωστον καὶ πρᾶον. Σύμβολον τοῦ θεοῦ ἡ βασιλικὴ δρῦς, δένδρον αἰωνόβιον.

bar

 
Εκτύπωση E-mail

astrolog-icon.jpgὉ Δίας εἰς τὴν ἀστρολογίαν: Στοιχεῖα, ἀντιστοιχίες βοτάνων, λίθων καὶ χρωμάτων, δυνάμεις, τριγωνοκρατορία, χρονοκρατορία κ.α. Ἑρμηνεία τῶν κυρίων ὄψεων τοῦ Διός (τρίγωνον, τετράγωνον, σύνοδος, ἀντίθεσις) με τοὺς ἄλλους πλανήτας.