ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Εἰκοσάεδρον, τοῦ Escher
Εἰκοσάεδρον, τοῦ Escher
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Εκτύπωση E-mail
Ὁ Ὑδροχόος 14 Φεβρουαρίου - 14 Μαρτίου
aquarius.gif
Aquarius zodiac sign johfra

Στοιχεῖον: Ἀὴρ
Οὐρανομετρικὴ διέλευσις: 16 Φεβρουαρίου - 11 Μαρτίου
Χρῶμα: Γλαυκόν
Ἀξίαι: Οἶκος Κρόνου (ἡμερήσιος)
Ὓψωμα: - / Ταπείνωμα: -
Τίτλοι Δεκανῶν: Ἀφροδίτη/1ος, Ἑρμῆς/2ος, Σελήνη/3ος
Ὃρια: 1° - 12° Ἀφροδίτη, 13 ° - 16° Δίας, 17° - 19° Ἑρμῆς, 20 ° - 28° Ἄρης, 29° - 30° Κρόνος (κατὰ Ἡφαιστίωνα)
1° - 8° Ἀφροδίτη, 9 ° - 14° Δίας, 15° - 20° Ἑρμῆς, 21 ° - 25° Ἄρης, 26° - 30° Κρόνος (κατὰ Πτολεμαῖον)
Λαμπραὶ μοῖραι: 8°, 15°, 20°, 23°, 25°, 30°
Βοτάνη: μάραθρον (δρακόντιον)
Κληίδαι Λέξεις: φωνῆεν, λογικὸ, ἀνθρωπόμορφο, ὑποτακτικὸ, νυκτερινὸ
Ἀνατομία: Εἰς κνήμας

 

Ὁ Ὑδροχόος ἐφορεύεται ἀπὸ τὴν θεὰν Ἥραν

Ganymedes_m.jpgΤὸ τοῦ Ὑδροχόου ἄστρον ἐσχηματίσθη πρὸς τιμήν τοῦ Γανυμήδους.

Ὁ Τρὼς εἶναι ὁ γενάρχης βασιλεὺς τῶν Τρώων καὶ τῆς χώρας των. Ὑιός τοῦ Ἐριχθονίου καὶ ἐγγονός τοῦ Δαρδάνου, ἔλαβε σύζυγον τὴν Καλλιρόην, θυγατέρα τοῦ ποταμοῦ Σκαμάνδρου καὶ ἀπέκτησε πολλὰ τέκνα. Μία θυγατέραν, τὴν Κλεοπάτραν καὶ τρεῖς ὑιούς, τὸν Ἴλον, τὸν Ἀσσάρακον καὶ τὸν Γανυμήδην. Ὁ νέος ἤδη ἀπὸ ἐφηβικὴν ἠλικίαν διακρινόταν διὰ τὸ κάλλος του, θεωροῦμενος ὁ ὡραιότερος μεταξὺ τῶν θνητῶν.

Κατόπιν τῶν γάμων τοὺ Ἡρακλέος καὶ τῆς Ἥβης, τῆς ἕως τότε οἰνοχόου, οἱ Θεοὶ ἔκριναν τὸν Γανυμήδην ἄξιον διὰ νὰ οἰνοχοῇ αὐτοῖς. Οὔτως ὁ Δίας ἔστειλε τὸν Ἀετόν του διὰ νὰ ἀνακομίσῃ τὸν νέον Φρύγα εἰς Ὄλυμπον. Ὁ Ἀετός ἅρπαξε τὸν Γανυμήδην ἀπὸ τὸ ὅρος Ἴδην πλησίον τῆς Τροίας, ὅπου ὁ νέος ἐπόπτευε τὰς ἀγέλας τοῦ πατρός του. Ὁ Γανυμήδης ἔτυχε ἀθανασίας ἄγνωστης ἕως τότε τοῖς θνητοῖς καὶ λέγεται ὑπὸ τινῶν ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ποὺ ἔγινε ἀθάνατος. Ὁ Τρὼς ἔλαβε ἐπίσης λαμπρὰ δῶρα ἐκ τοῦ Διὸς, θεϊκοὺς ἵππους ταχεῖς ὡς ἡ θύελλα ἤ ἀκόμη ἕναν χρυσὸν ἄμπελον, ἔργον τοῦ Ἡφαίστου.

Ganymedes_alektor_sm.jpgἜκτοτε ὁ Γανυμήδης, ἀθάνατος καὶ αἰωνίως νέος, φέρει τὸ νέκταρ τῶν Θεῶν κατὰ τὰ συμπόσιά των. Ἡ πρᾶξις του ἀπεικονίσθη τοῖς οὐρανοῖς, ἐν τῳ Ὑδροχόῳ, ἔχων οἰνοχόην καὶ ἔκχυσιν πολλὴν ποιεῖται ὑγροῦ. Ἡ δὲ ἔκχυσις μαρτυρεῖ τὸ νέκταρ, ὅ καὶ ὑπὸ τῶν Θεῶν πίνεται.

Ἐνδιαφέρων εἶναι ὁ συμβολισμός τοῦ ὕδατος εἰς τὸν ὕμνον τοῦ Ἀπόλλωνος, τοῦ Καλλίμαχου:

Δηοῖ δ' οὐκ ἀπὸ παντὸς ὕδωρ φορέουσι μέλισσαι, ἀλλ' ἥτις καθαρή τε καὶ ἀχράαντος ἀνέρπει πίδακος ἐξ ἱερῆς ὀλίγη λιβὰς ἄκρον ἄωτον.  

Εἰς τὰ ὁμηρικὰ ἔπη ὁ Ὑδροχόος συσχετίζεται μετὰ τοῦ Γανυμήδους. Ἕτερος μύθος ἱστορεῖ ὅτι ὁ Ὑδροχόος σημαῖνει τὸν Κέκροπα, τὸν ἀρχαῖον βασιλέα τῆς Ἀττικῆς καὶ ὅτι εἰς τὴν ἐποχήν του ὅντας ἄγνωστος ὁ οἶνος, ἔχυναν ὕδωρ ὡς σπονδήν πρὸς τοὺς Θεούς. Παρ' Αἰγυπτίοις, εἶναι ὁ Θεός Χάπι, ποὺ διαμοιράζει τὰ ὕδατα τῆς ζωῆς εἰς τὸν οὐρανόν καὶ τὴν γῆν. Ὁ Χάπι ἐπίσης ἐπιβλέπει τὴν ἐτήσιαν πλημμύραν τῶν ὑδάτων τοῦ Νείλου, τοῦ ζωογόνου ποταμοῦ.

aquarius1_sm.jpgὉ ἀστερισμός τοῦ Ὑδροχόου εἶναι ὁρατὸς πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀνοίξεως, τοὺς θερινοὺς καὶ φθινοπωρινοὺς μῆνας καὶ ἀρχὰς χειμώνος.

Ὁ Ἥλιος ἀνατέλλει ἐν τῷ Ὑδροχόῳ δωδεκατημορίῳ, ἀπὸ τὴν 14ην Φεβρουαρίου ἓως τὴν 14ην Μαρτίου μὲ οὐρανομετρικὴν διέλευσιν ἀπὸ τοὺς Ὑδροχόου ἀστέρας περίπου ἀπὸ τὴν 16ην Φεβρουαρίου ἓως τὴν 11ην Μαρτίου. Ἀπριλίου ἀρχαῖς γίνεται ὁρατὸς ἐς ἀνατολὴν πρὸ τῆς ἑοῦς. Ἰουλίου ἀρχαῖς ἀνατέλλει περὶ τοῦ μεσονυκτίου. Σεπτεμβρίου ἀρχαῖς δύει πρὸ τῆς ἑοῦς καὶ Ἰανουαρίου ἀρχαῖς δύει ἔπειτα ἀπὸ τὸν Ἣλιον. Ἔκτοτε καὶ διὰ τρεῖς μῆνας ἀνατέλλει τὴν ἡμέραν καὶ εἶναι ἀόρατος δι ἐμᾶς.

Τὸ ἄστρον εἶναι εὐμεγέθες, εὑρίσκεται δὲ ῥᾳδίως ἐν τῷ οὐρανῷ. Λαμπροὶ ἀστέρες εἶναι ὁ Sadal Melik (α' Ὑδροχόου), ὁ Sadal Suud (β' Ὑδροχόου), ὁ γ' καὶ ὁ δ΄ Ὑδροχόου. Διπλὸς ἀστὴρ ὁ ζ' (χρειάζεται δυνατὸ τηλεσκόπιον διὰ νὰ διακριθοῦν οἱ δύο ἀστέρες). Ἂνω τοῦ β' εὐρίσκεται τὸ ἀστρικὸ σμῆνος Μ2, ὁρατὸ διὰ γυμνῶν ὀφθαλμῶν. 

aquarius2_sm.jpgΠαρατηρήσιμος ὄμβρος μετεωριτῶν αἱ Δέλτα Ὑδροχοΐδαι ποὺ διακρίνονται εἰς Νότιας καὶ Βόρειας. Αἱ Νότιαι Δέλτα Ὑδροχοΐδαι, μὲ μακράν διάρκειαν ἀπὸ τὴν 14ην Ἰουλίου ἓως τὴν 18ην Αὐγούστου, μὲ μέγιστον περὶ τὴν 29ην-30ην Ἰουλίου. Αἱ Βόρειαι Δέλτα Ὑδροχοΐδαι ἐπίσης ἒχουν μακράν διάρκειαν, ἀπὸ τὴν 16ην Ἰουλίου ἓως τὴν 10ην Σεπτεμβρίου, μὲ μέγιστον περὶ 13ην-14ην Αὐγούστου Μέγας καὶ σταθερὸς ὂμβρος μετεωριτῶν αἱ Ἢτα Ὑδροχοΐδαι, διαρκοῦσαι ἀπὸ τὴν 21ην Ἀπριλίου ἓως τὴν 12ην Μαΐου, μὲ μέγιστον περὶ τὴν 5ην-6ην Μαΐου. Ἐπίσης αἱ Ὑδροχοΐδαι τοῦ Μαρτίου (ἡμερήσιος ὄμβρος), διαρκοῦσαι ἀπὸ τὴν 11ην ἓως τὴν 16ην Μαρτίου ἢ καὶ ὀλίγας ἡμέρας ἀργότερα.

 

Σχετικαὶ Σελίδαι ἐν Διαδικτύῳ:  

Ὁ ζῳδιακὸς ἀστερισμὸς τοῦ Ὑδροχόου εἶναι τὸ δωδέκατον κατὰ σειρᾴ ζῴδιον μετὰ τὴν ἐαρινήν ἰσημερίαν, καὶ σημειοδοτεῖ τὸν τρίτον μήνα τοῦ χειμώνος.

Ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἐποχῶν σημειοδοτείται ἀπὸ τοὺς τροπικοὺς μῆνας καὶ τὰ ζῴδιά που τοὺς σημειοδοτοῦν. Καθῶς ἔρχεται ὁ ἑπόμενος μὴν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ καιροῦ σταθεροποιεῖται καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐποχῆς ἐκφράζονται τὸ μέγιστον. Διὰ τοῦτον καὶ τὰ στερεὰ ζῴδια ὀνομάσθησαν ἔτσι, ἐφόσον ἡ ὑγρασία, ἡ θέρμη, ἡ ξηρασία ἢ τὸ ψῦχος τοῦ μηνός, ποὺ σημειοδοτοῦν, ἔχουν σταθεροποιηθεῖ καὶ γίνονται ἐντονοτέρως αἰσθητὰ. Ὁ Ὑδροχόος κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἦταν ζώδιον στερεὸν, λόγῳ ὅμως τῆς μεταπτώσεως σήμερα εἶναι δίσωμον, σημειοδοτώντας τὸν προηγοῦμενον μήνα τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας.

Καθῶς διανύουμε τὴν βαρύτερην περίοδον τοῦ χειμώνος, τὸ φυσικὸ περιβάλλον εἶναι ἐν ὑπνώσει. Ὃλα δείχνουν νὰ ἒχουν 'πεθάνει' ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἀνανεώνονται καὶ ἀναζωογονοῦνται ὑπογεῖως. Οἱ συμβολισμοὶ αὐτοὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναζωογονήσεως καθὼς καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἐποχιακὰ καιρικὰ φαινόμενα ποὺ παρατηρήθησαν, ἐνετάχθησαν κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴν ἐποχὴν ἐντὸς τῶν ἰδιοτήτων τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Ὑδροχόου, διότι συνέπιπταν χρονικῶς μὲ τὴν διέλευσιν τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸ δωδεκατημόριον αὐτό. Δὲν ἀποτελοῦν ὃμως μέρος τῶν ἀστρικῶν ἰδιοτήτων του ζῳδίου, ἂλλὰ τοῦ γηίνου ἐποχιακοῦ κύκλου. Αἱ ἀστρικαὶ ζῳδιακαὶ ἰδιότηται καὶ αἱ γήιναι ἐποχιακαὶ συγκεράζονται καθ' ἑκάστην ζῳδιακὴν ἐποχήν. Ὁ συνδυασμός των μᾶς δίδει τὸ σύνολον τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ μηνὸς ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει.

Παραθέτουμε τάς ἀστρολογικὰς ἰδιότητας τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Ὑδροχόου, κατὰ Πτολεμαῖον καὶ Ἡφαιστίωνα Θηβαῖον ὡς ἀκριβῶς συνεγράφησαν τότε. Γνωρίζοντας τὸ σκεπτικὸν τῆς δομήσεως τῶν Ἀστρικῶν Λόγων καὶ τῶν ἑλληνιστικῶν ἀστρολογικῶν ὂρων (π.χ. δύναμις πλανήτου) πιστεύουμε ὅτι οἱ σημερινοὶ μαθηταὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστρολογίας δεν θὰ δυσκολευθοῦν να διορθώσουν καὶ να ἐπαναδομήσουν τοὺς ἰσχύοντες τὴν σήμερον Ἀστρικοὺς Λόγους, πρὸς ὡροσκοπιακὴν χρῆσιν.
 

Ἀστέρων Ὑδροχόου δυνάμεις

Ὁ Ὑδροχόος ἐν τῷ συνόλῳ του εἶναι ψυχρῶδες καὶ ὑδατῶδες. Ὡς πρὸς τὰ ἐπιμέρους τμήματά του τὰ ἐμπρόσθια εἶναι κάθυγρα, τὰ μεσαία εἶναι εὔκρατα καὶ τὰ τελευταῖα ἀνεμώδη. Τὰ δὲ βόρεια μέρη του εἶναι καυσώδη καὶ τὰ νότια νιφετώδη (φέρουν χιόνι). Ἐκ τῶν ἀστέρων τοῦ Ὑδροχόου, αὐτοὶ εἰς τοὺς ὢμους ἐνεργοῦν ὡς ὁ Κρόνος καὶ ὁ Ἑρμῆς, ὁμοῖως καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν ἀριστερὰν χεῖρα καὶ τὸ ἱμάτιον. Ἐκείνοι ἐπὶ τῶν μηρῶν ἒχουν τὴν δύναμιν τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠπιοτέρως τοῦ Κρόνου καὶ ὃσοι εὐρίσκονται εἰς τὸ ῥέον ὓδωρ τὴν δύναμιν τοῦ Κρόνου καὶ ἠπιοτέρως τοῦ Διός

Χῶραι εὑρισκόμεναι ὑπὸ τοῦ Ὑδροχόου κατὰ Ἡφαιστίωνα: ἡ Αἲγυπτος καὶ ἡ Μεσοποταμία. κατὰ Πτολεμαῖον: ἡ Σαυροματικὴ, ἡ Ὠξιανὴ, ἡ Σουγδιανὴ, ἡ Ἀραβία, ἡ Ἀζανία καὶ ἡ Γερμανικὴ. κατὰ τὸν Ἵππαρχον καὶ τοὺς παλαιοὺς Αἰγύπτιους, ἀναλυτικῶς: Πρὸς τὴν ἀριστερὰν χεῖρα καὶ τὸ στῆθος ἡ Συρία, ὑπὸ τῆς δεξιὰς ὁ Εὐφράτης καὶ ὁ Τίγρης. Εἰς τὴν ῥοήν τοῦ ὓδατος ἡ Τάναϊς καὶ οἱ ποταμοί ποὺ ῥέουν πρὸς τὴν δύσιν καὶ τὸν νότον.

Διάταξις κατὰ ἡμικύκλιον: Ὑποτακτικὸν (εἰς τὸ χειμερινὸν ἡμικύκλιον τῶν ἰσημεριῶν) Νυκτερινὸν (εἰς τὸ δεξιὸν ἡμικύκλιον μεταξὺ χειμερινῆς καὶ θερινῆς τροπῆς)

[δεῖτε διάγραμμα, ἐκ τοῦ ἂρθρου Ὁ Ἐνιαύσιος Κύκλος]

Δεκανοὶ

Οἱ τρεῖς δεκανοὶ τοῦ Ὑδροχόου εἶναι ὁ πρῶτος Πτιαῦ, ὁ δεύτερος Ἀεὺ καὶ ὁ τρίτος Πτηβυοὺ.

Γεννήσεις ἔχουσαι τὸν Ὡροσκόπον ἐν Ὑδροχόῳ

Συμφώνως πρὸς τὸν Ἡφαιστίωνα, ἐφόσον δεν στέκεται ἀντιθέτη κάποια ἄλλη ἀστρικὴ αἰτία, ὁ Ὡροσκόπος ἐν Ὑδροχόῳ σημειοδοτεῖ τὰ ἑξῆς:

Ὃποιος ἒχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν πρῶτον δεκανόν θὰ εἶναι μέγας, πλούσιος, μορφωμένος, πολύφιλος, θὰ ἒχει παρρησίαν καὶ θὰ ἀπεχθάνεται τὴν πονηρίαν. Θὰ εἶναι καλὸς κριτής δικαίου καὶ πολλοὶ θὰ καταφεύγουν εἰς αὐτὸν διὰ τὴν δικαιότητά του καὶ θὰ άξιωθεῖ εἰκόνων καὶ ἀνδριάντων. Θὰ εὐνοηθεῖ εἰς τὸν γάμον του ἀλλὰ θὰ βιώσει θανάτους τέκνων. Τὰ χαρακτηριστικὰ του εἶναι συμμετρικὸ πρόσωπο, θὰ ἒχει σημάδι εἰς τὸ στῆθος ἢ εἰς τὸν ἀριστερὀν πόδα καὶ τὸ πλευρὸν καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν του θὰ εἶναι καμπυλωμένοι. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἒχουν καταγραφεῖ τὰ ἒτη 7ο, 11ο, 19ο, 22ο, 31ο, 57ο, 62ο, 76ο, 81ο, καὶ 92ο.

Ὃποιος ἒχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν δεύτερον δεκανόν θὰ κακοπαθήσει σωματικῶς καὶ γενικῶς εἰς τὸν βίον του. Θὰ κατηγορηθεῖ διὰ ἐγκλήματα, δηλητηριασμούς καὶ συκοφαντίας καὶ θα κινδυνεύσει νὰ χάσῃ τὴν κεφαλήν του. Θὰ χάσει χρήματα, θὰ ὑποστεῖ ἐμπρησμούς καὶ ναυάγια καὶ ὁ γάμος του δὲν θὰ πάει καλῶς. Ὃλα αὐτὰ θα συμβοῦν κατὰ τὴν πρὼτην ηλικίαν, κατόπιν ὃμως θὰ ἀναπαυθεῖ και θα ἀποκτήσει πολλὰ ἀγαθά. Τὰ χαρακτηριστικά του εἶναι ὂχι πολὺ μεγαλόσωμος, σκουρόχρωμος, ἐάν ὑπάρχει ἀγαθοποιὸς (πλανήτης) εἰς τὸ ζῴδιον ὃπου εἶναι ὁ Ὠροσκόπος του, θὰ ἒχει σημάδι περὶ τὴν λεκάνην, ὑπὸ τῆς μασχάλης καὶ περὶ τὰ στῆθη, καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν του θὰ εἶναι διεσταλμένοι. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἒχουν καταγραφεῖ τὰ ἒτη 12ο, 26ο, 33ο, 44ο, 56ο, 65ο, 73ο, 84ο, καὶ 95ο.

Ὃποιος ἒχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν τρίτον δεκανόν θὰ προέρχεται ἀπὸ σπόρο Θεῶν, θὰ γίνει μέγας καὶ θὰ λατρευθεῖ μαζί μὲ τοὺς Θεούς, θὰ γίνει κοσμοκράτωρ καὶ ὃλοι θὰ τὸν ὑπακούουν. Αὐτὰ θὰ συμβοῦν ἐάν μόνον ἀγαθοποιοὶ βλέπουν τὸν Ὡροσκόπον του καὶ ἀπουσιάσουν οἱ κακοποιοὶ. Τὰ χαρακτηριστικὰ του εἶναι ὂχι πολὺ ψηλὸς, κιτρινωπὸς καὶ ξανθωπὸς εἰς τὴν ὂψιν, θὰ ἒχει σημάδι ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ὢμου καὶ ὑπὸ τῆς μασχάλης. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἒχουν καταγραφεῖ τὰ ἒτη 2ο, 6ο, 9ο, 12ο, 21ο, 42ο, 51ο, 64ο, 74ο καὶ 80ο.

Ὃσοι ἒχουν τὸν Ὡροσκόπον εἰς τὸ μεσεμβόλημα τοῦ Ὑδροχόου καὶ τῶν Ἰχθύων γεννιώνται τερατόμορφοι, πρόωροι, νάνοι ἢ ἑρμαφρόδιτοι, ὁλόλευκοι, δίδυμοι ἢ δικέφαλοι.