ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ

 theophrastos.jpg

Ἐπιμέλεια κειμένου - Ἀπόδοσις: Εὐ. Σπανδάγος * Ἐκδόσεις ΑΙΘΡΑ: Μεσολογγίου 1 * 10681 ΑΘΗΝΑ * τηλ. 3301 269 - 3302622

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ἡφαιστίων Θηβαῖος: βιογραφία & ἔργα Εκτύπωση E-mail

hephaestion_iatromathematica.jpg

Ἀποτελεσματικὰ Συντάγματα

ΒΙΒΛΙΟΝ Α' | ΒΙΒΛΙΟΝ Β' | ΒΙΒΛΙΟΝ Γ΄

 

Ὁ Ἡφαιστίων ὁ Θηβαῖος ἐγεννήθη περὶ τὸ 380 καὶ περὶ τοῦ βίου του τίποτε δὲν εἶναι γνωστόν. Ἐκ τῆς ὀνομασίας του φέρεται καταγόμενος ἐκ τῆς Αίγυπτιακῆς πόλεως τῶν Θηβῶν΄ εἰκάζεται δὲ ὅτι ὑπῆρξε ἰατρομαθηματικός.

Περὶ τὸ 415 συνέγραψε μία πολὺ σημαντικὴ ἀστρολογικὴ πραγματεία, τὰ Ἀποτελεσματικὰ Συντάγματα, ἐκτάσεως τριῶν βιβλίων, περιέχουσα μέρος τῶν ἔργων τοῦ Πτολεμαίου (ἐντὸς τοῦ Α' βιβλίου) καὶ τοῦ Δωροθέου (ἐντὸς τοῦ Γ' βιβλίου), καθὼς καὶ πολύτιμο ὑλικὸ ἄλλων ἀγνώστων παλαιοτέρων συγγραφέων, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα ἀναφέρει. 

Εἶναι ἡ μοναδικὴ πραγματεία ποὺ διασώζει λεπτομερεῖς περιγραφὲς τῶν ζῳδιακῶν δεκανῶν, τὴν ἐπιρροὴν αὐτῶν ὡροσκοποῦντες, καθὼς καὶ τὶς ἑρμηνεῖες τῶν 144 δωδεκατημορίων (τῶν ἐπονομαζόμενων "μικρῶν", ἤτοι διαστήματα 2,5 μοιρῶν ἢ 1/12ον ἑκάστου ζῳδιακοῦ δωδεκατημορίου -  τὰ δὲ ζῳδιακὰ δωδεκατημόρια εἶναι διαστήματα 30 μοιρῶν ἢ 1/12 τοῦ Ζῳδιακοῦ Κύκλου). Ἐδῶ τὰ μικρὰ δωδεκατημόρια χρησιμεύουν ἐν εἴδη 'μαντικῆς τῆς σκέψεως', τὶ δηλαδὴ ἀπασχολοῦσε τὴν σκέψη τοῦ ἐρωτόντως κατὰ τὴν ἀπαρχὴ τοῦ ὑπὸ ἐξέτασιν θέματος (κυρίως διὰ μεθόδων ὡριαίας ἀστρολογίας).