ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ

07:3712:3717:37
Ἀθῆναι

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν σελίδα μας στὸ FB ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ γιὰ νὲα & ἀνακοινώσεις


Μετὰ-ἀναγεννησιακὴ ζῳδιακὴ εἰκονογραφία
Μετὰ-ἀναγεννησιακὴ ζῳδιακὴ εἰκονογραφία
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Ἀπ Ἀρ Ἀρ Ἑρ Ζη Ἀφ Κρ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Εκτύπωση E-mail
Ὁ Ζυγὸς 18 Ὀκτωβρίου - 16 Νοεμβρίου
libra.gif
Libra zodiac sign johfra

Οὐρανομετρικὴ διέλευσις: 31 Ὀκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου
Στοιχεῖον (Τρίγωνον): Ἀὴρ Χρῶμα: Ῥόδινον, πράσινον
Τριγωνοκράτορες Ἀέρος: ἡμέρας Κρόνος, νυκτὸς Ἑρμοῦ, ἐπίκοινος ὁ Ζεύς
Οἶκος: Ἀφροδίτης (ἡμερινὸς) Ὕψωμα: Κρόνου εἰς 21° / Ταπείνωμα: Ἡλίου εἰς 19°
Πρόσωπα Δεκανῶν: Σελήνη/1ος, Κρόνος/2ος, Δίας/3ος
Ὅρια: 1° - 6° Κρόνος, 7° - 14° Ἑρμῆς, 15° - 21° Δίας, 22° - 28° Ἀφροδίτη, 29° - 30° Ἄρης (κατὰ Ἡφαιστ./Αἰγυπτίους)
1° - 6° Κρόνος, 7° - 11° Ἀφροδίτη, 12° - 16° Ἑρμῆς, 17° - 24° Δίας, 25° - 30° Ἄρης (κατὰ Πτολεμαῖον)
Λαμπραὶ μοῖραι: 12°, 17°, 23°, 30°
Βοτάνη: σκορπίουρον
Κληίδαι Λέξεις: φθινοπωρινόν, στερεόν, ὑποτακτικόν, ἡμερήσιον, ἀνθρωποειδές, φωνῆεν
Ἀνατομία: Τὰ ἰσχία

 

Ὁ Ζυγὸς ἐφορεύεται ἀπὸ τὴν θεὰν Ἑστίαν

raffael_justitia_sm.jpgΤὸ τοῦ Ζυγοῦ Ἄστρον ἐστὶ τὸ μόνον μὴ ἀποτελὸν διακριτὴν ὁμάδα ἀστέρων.

Ἀνέκαθεν ἐλογίζετο ὠς τμῆμα τῶν γειτονικῶν του Ἄστρων, εἴτε ὡς ὁ ζυγός τῆς Παρθένου Ἀστραίας ἀρχικῶς, εἴτε ὡς αἱ χηλαὶ τοῦ Σκορπιοῦ κατόπιν. Ἐπιπροσθέτως, ὡς σύμβολον φέρει εἴδωλον ἀντικειμένου καθ' αὐτοῦ καὶ οὐχὶ ζῷου τινὸς! Χαριτολογώντας δυνάμεθα εἰπεῖν ὅτι ὁ Ζυγός ἀνήκει καὶ ταυτοχρόνως δὲν ἀνήκει τῷ Κύκλῳ τῶν Ζῴων, ἐφόσον μήτε ἀποτελεῖ εἴδωλον ζωντανοῦ ὄντος οὔτε διάκριτον Ἄστρον ὁ ἴδιος.

Ἀλλά, ἀληθῶς, τὶ τὸ πλέον ἁρμόζον τῷ Ἄστρῳ τὸ ἀντιπροσωπεῦον τὸν νέρτερον κόσμον, τὸν Ἅδην, τὸν ἀΐδωτον κόσμον ἐλεύσεως τῶν νεκύων! Ἀΐδωτος ὄντως παραμένει καὶ ὁ Ζυγός, ἀεὶ ἀποτελῶν μέρος γείτονος Ἄστρου, ἀμφιρροπώντας μεταξὺ Παρθένου ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε Σκορπιοῦ. Ὑπενθυμίζοντας ὅτι δὲν ἀναφέρεται πρὸς τὸν κόσμον τῶν ζωντανῶν, δὲν φέρει κἂν εἴδωλον ζῴου τινός, ἀλλὰ τὸ πλέον οἰκεῖον τῷ Ἅδῃ Σύμβολον, τὸν τῆς Θεᾶς Δίκης Ζυγόν.

Ἀντιπροσωπεύει τὴν Δικαίαν Ἀρχὴν καὶ θεωρεῖται Πύλη τῆς Θείας Δίκης. Διὰ τοῦ Ζυγοῦ κρίνονται ὅλοι δικαίως, ἀναλόγως δὲ τοῦ ἀποτελέσματος ἐπέρχεται ἡ ἀνταμοιβὴ ἢ ἡ τιμωρία. Ἡ κρίσις ἐστὶ ἀνά-λογικὴ, τουτέστιν δι' ὀρθοῦ Λόγου κρίνεται ἕκαστος ἐξ ἰσότητος πρὸς τὸ Μέτρον του. Ὁ Βασιλεὺς κρίνεται πρὸς τὸ μέτρο τὸν Βασιλέων, ὁ Ἔμπορος πρὸς τὸ τῶν ἐμπόρων, ὁ πολεμιστὴς πρὸς τὸ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς. Δὲν ἰσχύουσιν ἳδια μέτρα καὶ σταθμὰ πρὸς ὅλους, ἀλλ' ἀντιθέτως ἴσα μέτρα καὶ σταθμὰ πρὸς ἕκαστον! Κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὴν ἰδιαιτέραν φύσιν ἑκάστου τελεῖται ἡ κρίσις καὶ ὁρίζονται αἱ ἀμοιβαὶ ἢ αἱ ποιναί. Συνεπῶς ἡ αὐτὴ πρᾶξις δύναται ἀντιμετωπίσθαι εὐμενῶς ἢ δυσμενῶς ἀναλόγως τοῦ πράξαντος!

Dike-strikes-Adikia_sm.jpgΔὲς ὅμως μὴν σοῦ ἔχει διαφύγει ὅτι ὁ Πλάτων ὑπονοεῖ κάτι οἰκεῖο (ποὺ μπορεῖς νὰ κατανοήσῃς), συνδέοντας μὲ τὸν Σωκράτην τὸν Λυκοῦργον καὶ ὄχι μόνον τὸν Πυθαγόρα, ὡς πίστευε ὁ Δικαίαρχος. Θὰ γνωρίζεις βέβαια πῶς ὁ Λυκοῦργος ἐξεδίωξεν ἐκ τῆς Λακεδαίμονος τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν, ὡς δημοκρατικὴν καὶ ταιριαστὴν εἰς τὸν ὄχλον. Εἰσήγε δὲ τὴν γεωμετρικὴν ποὺ εἶναι πρέπουσα γιὰ τὴν σώφρονα ὁλιγαρχία καὶ τὴν νόμιμη βασιλεία. Διότι ἡ μία ἀπονέμει τὸ ἴσον (ἰσότης) βάσει τοῦ ἀριθμοῦ ἐνῶ ἡ ἄλλη τὸ κατ' ἀξίαν (αὐτὸ ποὺ πρέπει στὴν ἀξία τοῦ καθενός) βάσει τοῦ λόγου (ἀναλογίας). Ἐξάλλου, δὲν ἀνακατεύει τὰ πάντα μαζί (ἡ γεωμ. ἀναλογ.), ἀλλὰ ὑπάρχει εὔσημος (σαφὴς, εὐκρινὴς) διάκρισις σὲ αὐτὴν καὶ τῶν χρηστῶν καὶ τῶν πονηρῶν, ποὺ τοὺς λαχαίνει πάντα τὸ οἰκεῖον σὲ αὐτοὺς/ὅ,τι τοὺς ταιριάζει - καὶ (διακρίνονται) ὄχι διὰ ζυγῶν ἢ διὰ κλήρων ἀλλὰ κατὰ πόσο διαφέρουν ὡς πρὸς τὴν ἀρετήν καὶ τὴν κακίαν. Αὐτὴν τὴν ἀναλογίαν ἐφαρμόζει ὁ θεός στὰ πράγματα, τὴν προσαγορευομένην Δίκην καὶ Νέμεσιν, ὦ φίλε Τύνδαρη, τὴν διδάσκουσα σὲ ἐμᾶς ὅτι πρέπει νὰ θεωροῦμε τὸ δίκαιον ἰσότητα καὶ ὄχι τὴν ἰσότητα δίκαιον. Γιατί αὐτὴν τὴν ἰσότητα ποὺ οἱ πολλοὶ ἐπιδιώκουν, εἶναι ἡ μεγίστη πᾶσων ἀδικιῶν καὶ ὁ θεός τὴν ἐξαιρεῖ (ἀποδιώχνει), ὅσο αὐτὸ εἶναι δυνατὸν, καὶ διαφυλάσσει τὸ κατ' ἀξίαν, ἐφόσον γεωμετρικῷ τῷ τρόπῳ (διὰ γεωμετρικοῦ τρόπου) μὲ βάσει τὸν λόγον (ἀναλογία) προσδιορίζεται καὶ τὸ κατὰ νόμον (τὸ σύμφωνο μὲ τὸν νόμον).

[Πλούταρχος, Συμποσιακὰ, βιβλίον ὄγδοον, πρόβλημα β' - Με ποῖα ἔννοια ἔλεγε ὁ Πλάτων ὅτι ὁ θεός αἰωνίως γεωμετρεῖ. - Plutarchus Biogr., Phil., Quaestiones convivales (612c-748d)]

astraia_sm.jpgὌντας ἀρχικῶς μέρος τῆς Παρθένου ὁ Ζυγός ἀντιπροσώπευε τὸν ζυγόν τῆς Δίκης τῆς φερομένης τῇ δεξιᾷ χειρὶ τῆς Παρθένου Ἀστραίας, Θεᾶς Τιμωροῦ φερούσας καὶ τὸν τοῦ Διὸς Κεραυνὸν ἐπὶ τοῦ στόχου του. Κατὰ χρονικὴν στιγμὴν ἀπροσδιόριστον μέν, κατόπιν ὅμως δὲ τῆς Ἡσιοδείου, τὸ τῆς Παρθένου Ἄστρον συσχετίζεται πρὸς τὴν Θεὰν Δήμητρα, ἡ ὁποία πέραν τῆς γεωργίας καὶ τῶν δώρων τῆς καρποφόρου χθονός, συνδέεται καὶ πρὸς τὰ τοῦ Ἅδου διὰ τῆς Κόρης Της, Περσεφόνης, συζύγου τοῦ Πλούτωνος.

Ὁ δὲ Ζυγός γίνεται μέρος τοῦ Σκορπιοῦ, Ἄστρου τοῦ Ἄρεως, καὶ ὀνομάζεται Χηλαί. Ὄνομα προερχόμενο ἐκ τοῦ ῥήματος "χηλόω" τὸ ὁποῖο ῥῆμα σημαίνει "διχάζω", δι' ὃ καὶ αἱ διχαλωταὶ ὁπλαὶ τῶν ἵππων, τῶν βοῶν ἀλλὰ καὶ αἱ ἁρπάγαι τοῦ σκορπιοῦ καλοῦνται χηλαί. Διαπιστώνουμε ἐδῶ ἀκόμη μίαν ἔκφανσιν τῆς τοῦ Ζυγοῦ διττῆς ἰδιότητος. Διττὸς ἐστὶν ὁ Ζυγός οὐχὶ μόνον κυριολεκτικῶς (τὰ τοῦ ζυγοῦ δύο μέρη) ἀλλὰ καὶ συμβολικῶς (ἀμοιβαὶ καὶ τιμωρίαι), καθὼς καὶ ἀστρολογικῶς (μέρος τῆς Παρθένου ἢ τοῦ Σκορπιοῦ). Ὡς τοῦ Σκορπιοῦ Χηλαὶ ὁ Ζυγός ἀντιπροσωπεύει τὴν πλήρην καταστροφὴν τοῦ αἰσχροῦ, διὰ τῆς πολεμικῆς καὶ καθαρσίας δράσεως τοῦ Θεοῦ Ἄρεως.

plouton_persephone.jpg Εἰς μύθους δὲ μεταγενεστέρους, ὁ Ζυγός συσχετίζεται καὶ πρὸς τὸ τοῦ Πλούτωνος χρυσοῦν ἅρμα, τὸ ὁδηγοῦν τὴν Περσεφόνην ἒς Ἅδην. Ἅμα δὲ τῇ ἐπιστροφῇ τῆς Κόρης ὁ χρόνος της μοιράζεται (διχάζεται) μεταξὺ τοῦ συζύγου Της καὶ τῆς μητρὸς Της. Τὸ ἓν τρίτον τοῦ χρόνου -ἢ τὸ ἓν δεύτερον κατ' ἄλλους μυθογράφους- εὑρίσκεται ἒς Ἅδην καὶ τὸ ὑπόλοιπο μετὰ τῆς Δήμητρος. Ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῆς Ζῳδιακῆς Ἐποχῆς τῶν Ἰχθύων ὁ Ζυγός ἐσημειοδοτοῦσε τὴν φθινοπωρινὴν τροπήν, τὴν ὥραν ὅπου νὺξ καὶ ἧμαρ εἰσὶν ἰσόχροναι καὶ θεωροῦνται ἰσορροποῦσαι. Ἐξ οὑ καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἰσορροπίας ποὺ ἀπεδόθη ἐκ τῶν ὑστέρων εἰς τὸν Ζυγόν. Τὴν σήμερον ὅμως ἡ φθινοπωρινὴ τροπὴ σημειοδοτεῖται ἐκ τῆς Παρθένου.

Psychostasia_m.jpgΠαρ' Αἰγυπτίοις τὸ τοῦ Ζυγοῦ ἄστρον ἀρρήκτως συνδεδεμένον ἐστὶ μετὰ τῆς Θεᾶς Μα' άτ, τῆς ἐφορευοῦσης τὴν Κοσμικὴν Τάξιν, τὸν Θεῖον Νόμον, τὴν Θείαν Δίκην καὶ τὴν Ἀλήθειαν. Εἰς τὸν Ζυγὸν Της ζυγίζονται αἱ καρδίαι τῶν νεκύων πρὸς τὸ Μέτρον Της, συμβολιζόμενον δι ἑνὸς Πτεροῦ. Ἐὰν ἡ καρδία κριθῇ ἐλαφρύτερη τοῦ Πτεροῦ, προχωρεῖ καὶ ὁδηγεῖται ἐνώπιον τοῦ Ὀσιριδος. Ἐὰν κριθῇ βαρύτερη, βυθίζεται εἰς ἐπιπλέον ἐνσαρκῶσεις, διαδικασία ἐφορευόμενη ἐκ τῆς Θεᾶς Ἀμμούτ. Ἐὰν δὲ ὁ Ζυγός ἰσορροπήσῃ, ἡ ψυχὴ ἐπανενσαρκώνεται δι' ὀλίγον καιρόν ἐντός ζῴου τινός, ἵνα προσλάβῃ τὰ ἀπαραίτητα δι' ἐκείνην στοιχεῖα.

osirissm_sm.jpg

maatosir_sm.jpg

Libra_b_sm.jpgὉ ἀστερισμός τοῦ Ζυγοῦ εἶναι ὁρατὸς τοὺς χειμερινοὺς, ἐαρινοὺς καὶ θερινοὺς μῆνας.

Ὁ Ἥλιος ἀνατέλλει ἐν τῷ Ζυγῷ δωδεκατημορίῳ ἀπὸ τὴν 18ην Ὀκτωβρίου ἕως τὴν 16ην Νοεμβρίου μὲ οὐρανομετρικὴν διέλευσιν ἀπὸ τοὺς Ζυγοῦ ἀστέρας περίπου ἀπὸ τὴν 31ην Ὀκτωβρίου ἕως τὴν 22αν Νοεμβρίου.Δεκεμβρίου ἀρχαῖς γίνεται ὁρατὸς ἐς ἀνατολὴν πρὸ τῆς αὐγῆς. Μαρτίου μέσαις ἀνατέλλει περὶ τοῦ μεσονυκτίου. Ἰουνίου μέσαις δύει πρὸ τῆς αὐγῆς καὶ Αὐγούστου μέσαις δύει ἔπειτα ἀπὸ τὸν Ἥλιον. Ἔκτοτε καὶ διὰ τρεῖς μῆνας ἀνατέλλει τὴν ἡμέραν καὶ εἶναι ἀόρατος δι' ἐμᾶς.

Libra_a_sm.jpg Τὸ ἄστρον εἶναι εὐκρινὲς μεταξὺ τῶν ἄλλων τοῦ ζῳδιακοῦ, ἐντοπίζεται δὲ εὐκόλως ἐκ τοῦ χαρακτηριστικοῦ του σχήματος. Λαμπροὶ ἀστέρες εἶναι ἡ Νότια Χηλή (α΄ Ζυγοῦ, Zubenelgenubi), ἡ Βόρεια Χηλή (β΄ Ζυγοῦ, Zubeneschamali), τὸ Βράγχιον (σ' Ζυγοῦ), καὶ τὸ γ΄ Ζυγοῦ.

Παρατηρήσιμος ὄμβρος μετεωριτῶν αἱ Ζυγίδαι, διαρκοῦσαι ἀπὸ τὴν 1ην ἕως τὴν 9ην Μαΐου. Τὸ μέγιστον τοῦ ὄμβρου συμβαίνει περὶ τὴν 5ην - 6ην Μαΐου. Αἱ Ζυγίδαι εἶναι δυσδιάκριται μετὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ συνήθως παρατηροῦνται μετὰ τηλεσκοπίου.

 

Σχετικαὶ Σελίδαι ἐν Διαδικτύῳ:  

Ὁ ζῳδιακὸς ἀστερισμὸς τοῦ Ζυγοῦ εἶναι τὸ ὄγδοον κατὰ σειρὰ ζώδιον μετὰ τὴν ἐαρινήν ἰσημερίαν καὶ σημειοδοτεῖ τὸν μεσαῖον μῆνα τοῦ φθινοπώρου.

Ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἐποχῶν γίνεται κατὰ τοὺς τροπικοὺς μῆνας καὶ τὰ ζῴδια ποὺ τοὺς σημειοδοτοῦν. Καθῶς ἔρχεται ὁ ἑπόμενος μὴν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ καιροῦ σταθεροποιεῖται καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐποχῆς ἐκφράζονται τὸ μέγιστον. Διὰ τοῦτον καὶ τὰ στερεὰ ζῴδια ὀνομάσθησαν ἔτσι, ἐφόσον ἡ ὑγρασία, ἡ θέρμη, ἡ ξηρασία ἢ τὸ ψῦχος τοῦ μηνός, ποὺ σημειοδοτοῦν, ἔχουν σταθεροποιηθεῖ καὶ γίνονται ἐντονοτέρως αἰσθητὰ. Ἡ φθινοπωρινὴ τροπὴ σημειοδοτεῖ τὸ τέλος τοῦ θέρους καὶ τὴν ἔναρξιν τῆς ἐποχῆς τοῦ φθινοπώρου, ὅπου τοῦ θερισμοῦ τῆς ἐσοδειᾶς καὶ τὴν ἔναρξιν τῆς ἀποθηκεύσεως καὶ τῶν ἀπολαβών, ἕνα μέσο διάστημα καθὼς ἀρχίζει ἡ προετοιμασία διὰ τὸν χειμῶνα.
 
Οἱ συμβολισμοὶ αὐτοὶ τῆς προετοιμασίας, τοῦ μεστοῦ, καὶ τοῦ ἐτησίου 'θανάτου' τῆς φύσεως καθὼς καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἐποχιακὰ καιρικὰ φαινόμενα ποὺ παρατηρήθησαν, ἐνετάχθησαν κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴν ἐποχὴν ἐντὸς τῶν ἰδιοτήτων τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Ζυγοῦ, διότι συνέπιπταν χρονικῶς μὲ τὴν διέλευσιν τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸ δωδεκατημόριον αὐτό. Ἔτσι ὁ Ζυγὸς ἐχαρακτηρίσθη λ.χ. ζῴδιον τροπικόν, ὅμως λόγῳ τῆς μεταπτώσεως σήμερα εἶναι στερεόν, σημειοδοτώντας τὸν ἐπόμενο μήνα τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας.
 
Συνεπῶς κάποιες ἀπὸ τὶς ἰδιότητες τῶν δωδεκατημορίων κάθε ζῳδίου, ποὺ παραθέτουν οἱ ἑλληνιστικοὶ ἀστρολόγοι, ἰσχύουν καὶ σήμερα ἐνῶ ἄλλες ὄχι - ὅσες δὲν ἀποτελοῦν μέρος τῶν καθαυτῶν ἀστρικῶν ἰδιοτήτων του ζῳδίου, ἄλλὰ τοῦ γηίνου ἐποχιακοῦ κύκλου. Αἱ ἀστρικαὶ ζῳδιακαὶ ἰδιότηται καὶ αἱ γήιναι ἐποχιακαὶ συγκεράζονται καθ' ἑκάστην ζῳδιακὴν ἐποχήν. Ὁ συνδυασμός των μᾶς δίδει τὸ σύνολον τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ δωδεκατημορίου/μηνός ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει. Παραθέτουμε τάς ἀστρολογικὰς ἰδιότητας τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Ζυγοῦ, ἀπὸ διάφορους ἀστρολόγους ὅπως Πτολεμαῖον, Ἡφαιστίωνα, Ῥητόριον κ.ἄ., ἐνῶ μεταφέραμε τὶς κλιματικὲς/ἐποχιακὲς στὸ ζῳδιακὸ δωδεκατημόριο ποὺ σήμερα σημειοδοτεῖ τὸν ἀντίστοιχο μῆνα (επὶ τοῦ προκειμένου, ἡ Παρθένος). Ὀ Ζυγὸς σημειοδοτεῖ τὸν 2ον φθινοπωρινὸ μῆνα.
 
Ἀστέρων Ζυγοῦ δυνάμεις

Τῶν δὲ Χηλῶν τοῦ Σκορπίου οἱ μὲν ἐν ἄκραις αὐταῖς ὡσαύτως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. οἱ δὲ ἐν μέσαις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως. [Πτολεμαῖος, Τετράβιβλος βιβλ. Α', Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως]

Ἀνατέλλουσι δὲ ἀπὸ μοίρας α' ἕως δ' αἱ ἀρχαὶ τούτου, ἀπὸ ε' ἕως ς' αὐτὴ ἡ ὀπὴ ἔνθα [ἡ ὀπή] καὶ ὁ τόνος, ἀπὸ ζ' ἕως ια' τὰ πρὸς τῇ κεφαλῇ, ἀπὸ ιβ' ἕως νγ' αὐτὴ ἡ κεφαλή, ἀπὸ ιδ' ἕως ιζ' τράχηλος, στῆθος καὶ κοιλία, ἀπὸ ιη' ἕως κ' ἦτρον, ἀπὸ κα' ἕως κβ' μηροί, ἀπὸ κγ' ἕως κδ' ὦμοι, ἀπὸ κε' ἕως κζ' πόδες, αἱ δὲ λοιπαὶ τὰ πρὸς νότον. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Ζυγός]

Χῶραι εὑρισκόμεναι ὑπὸ τοῦ Ζυγοῦ

Καὶ κλίμα Κυρήνης ὑπὸ χηλαῖς, Ἰταλίη χώρη τε πέλει πλάστιγγας ὑπ' αὐτάς.

ὡς δ' ἄλλοι, Βακτριανή, Κασπειρία, Σηρική, Θηβαΐς, Ὄασις, Τρωγλοδυτική. μερικῶς δέ, ὡς Ὠδαψὸς καὶ ἄλλοι ἱστοροῦσιν, ὁ Ζυγὸς ὅς ἐστι Χηλαὶ τοῦ Σκορπίου· κατὰ μὲν τὸ μέτωπον Ῥώμη καὶ τὰ περὶ αὐτήν, μέσα Ἀραβία, Αἴγυπτος, Αἰθιοπία, Καρχηδών, ὀπίσθια Λιβύη, Κυ ρήνη καὶ οἱ συνεχεῖς τόποι, δεξιὰ Σπάρτη καὶ Λιβύη, Σμύρνης ὄρος, κατὰ τὴν κεφαλὴν Τύρος, νῆσος Θρᾳκῶν ἡ πάγκαρπος ἡ κατὰ τὴν Ἀραβίαν κειμένη, κατὰ τὸ στῆθος Κιλικία, κατὰ τὴν κοιλίαν Σινώπη. [Ἡφαιστίων, Ἀποτελεσματικὰ βιβλ. Α', κεφ. α', Ζυγός] 

εἰσι δὲ ὑποτεταγμένα κλίματα ταῦτα· Λιβύη, Κυρήνη, Βακτριανή, Κασπία, Σηρική, Θηβαΐς, Σακίς, Τρωγλοδυτική. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Ζυγός]

Δεκανοὶ - Παρανατέλλοντες

Οἱ δὲ δεκανοὶ τρεῖς· ὁ πρῶτος Σουχωέ, ὁ δεύτερος Πτηχούτ, ὁ τρίτος Χονταρέ. [Ἡφαιστίων, Ἀποτελεσματικὰ βιβλ. Α', κεφ. α', Ζυγός] 

χει δὲ δεκανούς τρεῖς· καὶ τῷ μὲν α' δεκανῷ παρανατέλλουσιν ὁ Ἅιδης καὶ Μοῦσα λυρίζουσα καὶ ὁ Πορθμεὺς καὶ μέρος τῆς Ἀχερουσίας λίμνης καὶ μέρος τοῦ Σκάφους καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ Τράγου τῆς δωδεκαώρου. τῷ δὲ β' δεκανῷ παρανατέλλουσιν Ἡνίοχος καὶ Μειράκιον καὶ τὰ ἐμπρόσθια τοῦ Κενταύρου  καὶ τὰ μέσα τοῦ Σκάφους καὶ τῆς Ἀχερουσίας λίμνης καὶ Κρήνη καὶ Ἀγορὰ καὶ τὰ μέσα τοῦ Τράγου τῆς δωδεκαώρου. τῷ δὲ γ' δεκανῷ παρανατέλλουσι τὰ ὀπίσθια τοῦ Κενταύρου καὶ τὰ τέλη τοῦ Σκάφους καὶ τῆς Ἀχερουσίας λίμνης καὶ Ἀριάδνη ἀνακειμένη ἔχουσα τὴν εὐώνυμον χεῖρα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ ὁ Στέφανος τῆς Ἀριάδνης καὶ ἐν οὐρανῷ κεφαλαὶ δύο <καί> οἱ λεγόμενοι Βαλλισταὶ καὶ Ἄδωνις, ὃν καλοῦσιν Οὐρανόν, καὶ τὰ τέλη τοῦ Τράγου τῆς δωδεκαώρου. συνήντηκε δὲ Ζυγὸς ἀπὸ τῶν τοῦ Σκορπίου χηλῶν, ἔχει δὲ καὶ δισώμου δύναμιν διὰ τὰς πλάστιγγας,

καὶ ὁ μὲν α' δεκανὸς φέρει πρόσωπον Σελήνης, ὁ δὲ β' Κρόνου, ὁ δὲ γ' Διός. παρανατέλλει δὲ τούτῳ λαμπρὸς ἀστὴρ ὁ ἐπὶ τοῦ Στάχυος λεπτῶν κ', βόρειος, μεγέθους α', κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ. πάλιν παρανατέλλει λαμπρὸς ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ Βοώτου ὁ καὶ Ἀρκτοῦρος, μοίρας ε' λεπτῶν μ', βόρειος, μεγέθους α', κράσεως Ἄρεως καὶ Διός. πάλιν παρανατέλλει λαμπρὸς ἀστὴρ ὁ ἐπὶ τοῦ βορείου Στεφάνου μοίρας ιε' λεπτῶν κ', βόρειος, μεγέθους β', κρα­σεως Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ. πάλιν παρανατέλλει ὁ ἐπὶ τῆς χηλῆς τοῦ Σκορπίου λαμπρὸς ἀστὴρ μοίρας κε' λεπτῶν ν', βόρειος, μεγέθους β', κράσεως Διὸς καὶ Ἑρμοῦ. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Ζυγός]

Διάταξις κατὰ ἡμικύκλιον - λοιπαὶ ποιότηται

Φθινοπωρινὸ, στερεὸν (σημειοδοτεῖ τὸν μεσαῖον μῆνα τοῦ φθινοπώρου), ὑποτακτικὸν (χειμερινὸν ἡμικύκλιον τῶν ἰσημεριῶν), ἡμερινὸ (εἰς τὸ ἀριστερὸν ἡμικύκλιον μεταξὺ χειμερινῆς καὶ θερινῆς τροπῆς), παρηγεμονικὸν (ζῳδιακὸν τρίγωνον ἀέρος), χερσαῖον, ὀλιγόγονον, καθάριον, διφυές, ἀσθενόφθαλμον, ἀνθρωποειδές, φωνῆεν. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Α', Περὶ τῆς ἐκ τῶν οἰκείων ἐνεργειῶν καὶ μορφώσεων ἐφηρμοσμένης τοῖς τοῦ ζῳδιακοῦ τμήμασι διάφορου προσηγορίας]

*[δεῖτε διάγραμμα, ἐκ τοῦ ἄρθρου Ὁ Ἐνιαύσιος Κύκλος]

Καιρικαὶ ἐπισημασίαι γιὰ τὸν 2ο φθινοπωρινὸ μῆνα

τὸ δὲ ...δωδεκατημόριον καθόλου μέν ἐστι βροντῶδες καὶ πυρῶδες, κατὰ μέρος δὲ τὰ μὲν προηγούμενα αὐτοῦ νιφετώδη, τὰ δὲ μέσα εὔκρατα, τὰ δὲ ἑπόμενα σεισμώδη, τὰ δὲ βόρεια καυσώδη, τὰ δὲ νότια ἔνικμα. [Πτολεμαῖος, Τετράβιβλος, βιβλ. Β', Περὶ τῆς μερικῆς πρὸς τὰ καταστήματα φύσεως τῶν ζῳδίων]

Μελοθεσία (ἱατρομαθηματικὰ)

κυριεύει  δὲ τοῦ σώματος ἰσχίων γλουτῶν βουβώνων, κόλου, ὀπισθίων μερῶν, κύστεως. ἔστι δὲ καὶ ἀσελγὲς καὶ πολύγονον κατὰ τὸν Τράγον. τὰ δὲ στοιχεῖα η' καὶ τ'. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Ζυγός]

Γεννήσεις ἔχουσαι τὸν Ὡροσκόπον ἐν Ζυγῷ

Κατὰ Ἠφαιστίωνα, ἐφόσον δεν στέκεται ἀντιθέτη κάποια ἄλλη ἀστρικὴ αἰτία, ὁ Ὡροσκόπος ἐν Ζυγῷ σημειοδοτεῖ τὰ ἑξῆς:

ὁ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ πρώτου ἔσται πρόγονος καὶ διαστήσει τοὺς γονεῖς καὶ ἐν ζημίαις καὶ λύπαις ἐξετασθήσεται καὶ καταλείψει τὴν πατρίδα καὶ ἔσται μετὰ ἀλλοφύλων ἀνθρώπων καὶ πολλοὺς πόνους ὑποστὰς αὖθις ἐπανέρχεται εἰς τὴν πατρίδα καὶ βελτιωθήσεται καὶ ὄψεται τέκνων προκοπάς. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· ὄνομα δεσπότου ἕξει, τραῦμα καὶ οὐλὴ ἔσται ἐν τῇ κεφαλῇ, πυρίκαυστος ἔσται περὶ τὴν χεῖρα καὶ περὶ τὸν πόδα, ἐξ ὑψηλοῦ τόπου κατακρημνι σθεὶς οὐ τελευτήσει. οἱ δὲ κλιμακτῆρες τοῦ θεοῦ ἔτος θ, ιῃ, κβ, λῃ, μθ, νθ, χῃ, οζ. (Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν πρῶτον δεκανὸν θὰ εἶναι πρόγονος (μὲ θετὸν πατέρα ἢ μητέρα), οἱ γονεῖς του θὰ χωρίσουν καὶ θὰ δοκιμασθεὶ μὲ ζημίας καὶ λύπας. Θὰ ἐγκαταλείψει τὴν πατρίδα του καὶ θὰ εἶναι μὲ ἀλλοφύλους ἀνθρώπους καὶ πολλοὺς πόνους θὰ ὑποστεῖ. Κατόπιν θὰ ἐπανέλθει εἰς τὴν πατρίδα του καὶ θὰ βελτιωθεῖ καὶ θὰ δεῖ τὰ τέκνα του να εὐημεροῦν. Τὰ χαρακτηριστικὰ του εἶναι, θὰ λάβει ὄνομα δεσπότου, θὰ ἔχει τραῦμα καὶ οὐλὴν εἰς τὴν κεφαλήν, κάψιμον εἰς τὴν μία χεῖρα καὶ τὸν ἕνα πόδα, καὶ παρότι θὰ κρημνισθεῖμ ἀπὸ ὑψηλὸν τόπον δεν θὰ πεθάνει. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 9ο, 16ο, τὸ 22ο, 36ο, 49ο, 59ο, 66ο καὶ 77ο).

ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γεννώμενος λαμπρός, πλούσιος, ἀρχοντικὸς καὶ ἐπὶ ἐλπίσιν ἐκδημῶν καὶ βασιλικαῖς δωρεαῖς καὶ τιμαῖς, συμβίῳ δὲ ἀγαθῇ περιπίπτει ὁ τοιοῦτος καὶ τέκνων γονὰς ἕξει, εὑρέματά τε εὑρίσκει καὶ τέκνων προκοπὰς θεωρεῖ. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ μέγεθος ἴσος, τὸ πρόσωπον μέλας, ἡ θρὶξ ἀραιά, σημεῖον μέλαν ἔσται ἐπὶ τοῦ μαστοῦ καὶ ἕτερον ἐπὶ τὴν ὀσφύν, καὶ καταπονηθήσεται ὑπ' αὐτοῦ. εἰσὶ δὲ οἱ κλιμακτῆρες τοῦ θεοῦ ἔτος θ, ιβ, ιδ, λῃ, μα, νη, χγ, οδ, πη. (Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸ δεύτερον δεκανὸν θὰ εἶναι λαμπρός, πλούσιος, ἀρχοντικός, θὰ ἀποδημήσει ἀπὸ τὴν πατρίδα του μὲ μεγάλας ἐλπίδας καὶ μὲ ἀρχοντικὰς δωρεὰς καὶ τιμάς. Θὰ περιπέσει εἰς ἀγαθὴν γυναῖκα, θὰ ἀποκτήσει τέκνα, θὰ εὑρεῖ πολλὰ καλὰ εἰς τὴν ζωὴν του καὶ θὰ δεῖ τὰ τέκνα του να εὐημεροῦν. Τὰ χαρακτηριστικὰ του εἶναι εὐθύκορμος, σκουροπρόσωπος, μὲ ἀραιὸν τρίχωμα, θὰ ἔχει μελανὸν σημάδι εἰς τὸν μαστὸν καὶ ἄλλο ἕνα ὄπισθεν τῆς μέσεως του καὶ θὰ ταλαιπωρηθεῖ ἐξ αὐτοῦ. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 9ο, 16ο, 14ο, 36ο, 41ο, 58ο, 63ο, 74ο, καὶ 88ο).

ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ τρίτου γεννώμενος ἔσται σχέτλιος, εὐσχήμων, πλουσιόψυχος, πολύφιλος καὶ ἐν δημοσίαις ἀσχολίαις· ἔσται γνωστὸς ἐν τόποις πολλοῖς, εὐχρημάτιστος ὑπὸ θεῶν, ἀκαταστατήσει δὲ κατὰ γυναῖκα καὶ λήψεται προειλημμένην καὶ τεκνώσει, ἔνιοι δὲ καὶ στεφανηφοροῦσι καὶ ἄρχουσι πόλεων. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ πρόσωπον ξανθός, μῶμον ἕξει περὶ τοὺς ὀφθαλμούς, θετὸν υἱὸν ἔξωθεν ἀναθρέψει, πόνον ἕξει περὶ τὰ νευρικά. εἰσὶ δὲ οἱ κλιμακτῆρες τοῦ θεοῦ ἔτος α, θ, ια, κγ, λῃ, μβ, νθ, χη, οθ. ( Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν τρίτον δεκανὸν θὰ εἶναι λαμπρός, καλοσχηματισμένος, πλουσιόψυχος, μὲ πολλοὺς φίλους καὶ θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ κοινά. Θὰ γίνει γνωστὸς εἰς πολλοὺς τόπους καὶ θὰ ἀποκτήσει πολλὰ χρήματα ἀπὸ τὴν εὔνοιαν τῶν Θεῶν. Ὁ γάμος του θὰ ἀποβει καλὸς καὶ θὰ λαβει γυναῖκά που πρὶν τὴν εἶχε ἄλλος καὶ θὰ ἀποκτήσει τέκνα. Μερικοὶ θὰ φθάσουν εἰς θρόνον καὶ θὰ κυβερνήσουν πόλιν. Τὰ χαρακτηριστικὰ του εἶναι ξανθὸς εἰς τὸ πρόσωπον, θὰ ἔχει ἐλάττωμα περὶ τῶν ὀφθαλμῶν, θὰ ἀναθρέψει καὶ θετὸν υἱὸν καὶ θὰ ὑποφέρει ἀπὸ πόνον νεύρων (νευραλγία). Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 1ο, 9ο, 11ο, 23ο, 36ο, 42ο, 59ο, 68ο καὶ 79ο).

ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ μεσεμβολήματος γεννώ μενος ἕξει ἑλκώσεις ἢ σηπεδόνας ἢ ῥευματισμοὺς καὶ σύριγγας ἢ καὶ ὕδερον καὶ φακώσεις καὶ βρογχοκήλας καὶ σκίρους ἢ κιρσούς. (Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸ μεσεμβόλημα τοῦ Ζυγοῦ μὲ τὸν Σκορπιὸν θὰ πάθει ἕλκη ἢ σήψεις ἢ ῥευματισμοὺς καὶ σύριγγας ἢ ὑδρωπικία καὶ κρεατοελιὰς καὶ βρογχοκήλας καὶ σκληρώματα εἰς τὸ δέρμα ἢ κιρσούς). [Ἡφαιστίων, Ἀποτελεσματικὰ βιβλ. Α', κεφ. α', Ζυγός]

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ἀποτελεῖ δὲ εὐκράτους, μελανοφθάλμους, εὔτριχας, εὐφόρους, δικαίους. τούτων δὲ τοὺς μὲν ἐν τῷ α' δεκανῷ ἐναρέτους, ἀνδρείους, φιλοφίλους, πολυπλανήτους. ἐπὶ δὲ τοῦ β' εὐφυεῖς, σοφούς, ἡγεμονικούς, εὐδόξους, φιλογυναίους, ἐκδημητάς, δικαίους, πολυγνώστους, σπαναδέλφους. ἐπὶ δὲ τοῦ γ' εὐφυεῖς, δαπανητας δε καὶ εὐμεταβόλους, οὐκ ἀπονήρους. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Ζυγός]

ΠΑΡΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΕΣ

Ὁ Στάχυς Ζυγοῦ μοίρᾳ οὐδὲν κ' βόρειος μεγέθους πρώτου, κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ...Ὁ λαμπρὸς τοῦ βορείου Στεφάνου Ζυγοῦ μοίρας ιε’ κ', βόρειος, μεγέθους πρώτου, κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ... Οὔτοι οἱ ἀστέρες ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες ποιοῦσι τοὺς οὕτω γεννωμένους οὐ μόνον περιφανεῖς καὶ εὐπόρους καὶ ἐνδόξους ἀλλὰ καὶ πολυμαθεῖς καὶ ἐμφιλοσόφους καὶ λογίους καὶ ποιητικοὺς καὶ ἐπιστημονικοὺς καὶ εὐφυεῖς καὶ φιλομούσους καὶ φιλοτέχνους καὶ χρηστοήθεις καὶ ἀπολαυστικοὺς καὶ τρυφεροδιαίτους καὶ εὐφροσύνους. συνετούς τε καὶ διανοητικοὺς καὶ εὐεπιβόλους καὶ κατορθωτικοὺς καὶ σχεδὸν αὐτοδιδάκτους καὶ καθολικῶς διὰ λόγων ἀρετὴν ἤτοι φρονήσει δοξαζομενους, ζηλωτὰς τῶν ἀρετῶν, εὐστόμους, ἐπιχάρεις τῷ λόγῳ καὶ ἐρασμίους καὶ εὐαρμόστους τοῖς ἤθεσι, σπουδαίους, κριτικοὺς μεγαλόφρονας, ἐνίοτε καὶ πολυκοίνους, εὐκινήτους περὶ τὰ ἀφροδίσια ἐάνπερ καὶ ὁ Ἄρης ἀνατολικὸς ὢν ὑπέργειος ἐπιθεωρήσῃ ἕνα αὐτῶν ὡρονομοῦντα• ἐὰν δὲ ἐπιθεωρήσῃ ἐπίκεντρος ὁ Ἄρης καὶ πράγμασι περιπλέκονται γραπτῶν χάριν ἢ ἐπιθυμιῶν τίνων, ἐὰν μάλιστα οὕτως ὢν Ἄρης πρὸς Ἥλιον ὡρονομήσῃ• ἐὰν δὲ ἐν τῷ ὑπογείῳ τόπῳ εὑρεθῶσι ἥ τε Ἀφροδίτη καὶ ὁ Ἄρης ἑνὸς τούτων ὡρονομοῦντος ἢ καὶ ἐν τῷ δυτικῷ κέντρῳ, ἐκ τῶν ἐναντίων σώφρονας ποιοῦσι καὶ θεοσεβεῖς ἢ ἐνεργεῖν μὴ δυναμένους ἐν τοῖς ἀφροδισίοις ἢ σπανοτέκνους ἢ θηλυγόνους• μεγάλη γὰρ διαφορὰ γινεται ἐκ τῆς πρὸς τὰ κέντρα σχέσεως τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Ἄρεως, ἐὰν Κρόνος ἐπίδῃ τινὰ αὐτῶν τῶν ε' λαμπρῶν ἀστέρων ὡρονομοῦντα, ἰατρικῆς ἔμπειροι γίνονται καὶ προγνῶσται, ἀπὸ κρυφῶν βίβλων καὶ τελετῶν πολυΐστορες. ἐὰν δὲ Ζεὺς ἐπιθεωρήσῃ ὡρονομοῦντα ἕνα ὧν προεῖπον λαμπρῶν ἀστέρων μείζονας τάς εὐτυχίας καὶ τάς δόξας καὶ τάς ἀρχὰς καὶ τάς ἡγεμονίας παρέχεται, καὶ ἐν αὐτοῖς δὲ τούτοις διαφορὰν ἄλλην εὑρήσομεν• ἐὰν γὰρ ὡροσκοπῇ ἢ μεσουρανῇ ὅ τοῦ Στάχυος ἀστήρ, ποιεῖ ἱεροφάντας, ἱερεῖς μεγαλοτίμους ἢ φιλοσόφους ἢ τελετῶν τινων προφήτας καὶ μάλιστα τοὺς περὶ τὴν Ἑλλάδα γεννωμένους• ἐπὶ θηλυκῶν δὲ γενέσεων οὕτως εὑρεθεὶς ποιεῖ ἱερείας ἢ ἱεροφαντίδας ἢ καὶ μυστηρίων καὶ τελετῶν εἰδήμονας καὶ τελεσμάτων τινῶν ἀπεχομένους καὶ διὰ θεῶν μεγάλως βοηθουμένους. ἐὰν δὲ ὡροσκοπῇ ἢ μεσουρανῇ ὁ τοῦ βορείου Στεφάνου, ποιεῖ ἐνδόξους στεφανηφόρους, ἀρχιερεῖς, βασιλέων φίλους καὶ τῷ σώματι ἰσχυροὺς καὶ ὀνομαστοὺς γιγνομένους, παρὰ πολλῶν φιλουμένους. ἐὰν δὲ ὡροσκοπῇ ὁ του νοτίου Ἰχθύος, σπανοτέκνους ποιεῖ ἢ βραδυτέκνους ἢ θηλυγόνους ἢ ἀτέκνους, λογίους δὲ πάνυ καὶ μᾶλλον εὐειδεῖς.

Ὁ Ἀρκτοῦρος, Ζυγοῦ μοίρας ε' μ', βόρειος, μεγέθους πρώτου, κράσεως Διὸς καὶ Ἄρεως... Οὔτοι οἱ ἀστέρες ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἣ μεσουρανοῦντες ποιοῦσιν ἐνδόξους στρατηγικούς, χώρας καὶ πόλεις καὶ ἔθνη ὑποτάσσοντας καὶ διοικοῦντας καὶ φοβεροὺς ἀνθρώπους καὶ ἡγεμόνας καὶ στρατηλάτας, διοικητικούς, κεκινημένους, ἀνυποτάκτους, παρρησιαστικους, φιλονείκους, ἀνυστικούς, εὐεπιβόλους, ἐπάνδρους, νικητικούς, πολυκτήμονας πάνυ καὶ ἄγαν πλουσίους, μεγαλοψύχους καὶ φιλοτίμους, φιλοκάλους, οὐ πάντως δὲ καλῶ τέλει τελευτῶντας.

Πάλιν ὁ ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς χηλῆς τοῦ Σκορπίου, Ζυγοῦ μοίρας κε’ γ', βόρειος, μεγέθους δευτέρου, κράσεως Διὸς καὶ Ἑρμοῦ.... Ἐὰν οὔτοι τύχωσι ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες, ποιοῦσι φιλο¬λόγους, πολυΐστορας, δημηγορικούς, φιλομούσους, ποιητικούς, φιλοκάλους, εὐεπιβόλους, εὐφυεῖς, πολυπράκτους, ἀξιωματικούς, εὐσεβεῖς, φιλοθέους, εὐχρηματίστους, πολυγνώστους ἢ καὶ ἀπὸ δοσοληψίας εὐτυχοῦντας μεγάλως χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου καὶ τῶν τοιούτων καὶ πρὸς τάς συμπεριφορὰς ἐλευθεριωτέρους καὶ μάλιστα ἐπὶ ἡμερινῆς γενέσεως• ἐπὶ γὰρ τῶν νυκτὸς γινομένων ὡροσκοποῦντες ποιοῦσι δοξοσόφους, ἀλαζονικούς, ἐπιτηδευματικούς, ὑποκρινομένους, πολυΐστορας δὲ καὶ μνημονικοὺς καὶ διδασκάλους καὶ καθαροὺς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Ε', νη'. Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως]